Linkpagina Heerenveen-Midden

Overzicht van belangrijke adressen

Oproep voor documenten en beeldmateriaal

sample imageVoor de geschiedenis van Heerenveen-Midden en voor onderstaande projecten, ben ik op zoek naar documentatie/informatie en beeldmateriaal; zoals dia's, negatieven en foto's. Contact hierover kan via het mailformulier. Aangeleverd materiaal wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden, op deze website worden geen advertenties en banners geplaatst. Fotomateriaal wordt door mij gescand en weer terug bezorgd, digitale foto's zijn natuurlijk ook van harte welkom. Voor diegene die materiaal aangeleverd heeft kan een link of bronvermelding opgenomen worden in de website.

Projecten:

Coehoorn van Scheltingaflat

Appartementencomplex De Koornbeurs

Kempenaersflat aan het Kempenaersplein

Francijntje de Boersingel