Cultuurhistorisch Erfgoed Heerenveen

Gemeentelijke Monumenten Heerenveen-Midden 2022

  Monumentale Bomen

 • Burg. Falkenaweg Zomereik-24x
 • Burg. Falkenaweg 10 Bruine beuk-2x
 • Burg. Falkenaweg 12 Bruine beuk-2x
 • Burg. Falkenaweg 54 Linde-1x
 • Burg. Falkenaweg 58 Treurbeuk-1x
 • Burg. Falkenaweg 58 Walnoot-1x
 • Burg. Falkenaweg 58 Linde-1x
 • Burg. Falkenaweg 58 Plataan-1x
 • Burg. Falkenaweg 95 Paardenkastanje-1x
 • Burg. Falkenaweg 97 Bruine beuk-1x
 • Burg. Falkenaweg 123 Bruine beuk-1x
 • Burg. Falkenaweg 123 Plataan-2x
 • Burg. Falkenaweg 125 Bruine beuk-1x
 • Rottumerweg t.o. nr. 11 Linde-2x
 • Beeld bepalende monumenten

 • Burg.Falkenaweg 10 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 12 - Kerk
 • Burg.Falkenaweg 48 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 49 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 50 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 52 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 53 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 55 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 58 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 60 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 61 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 65 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 72 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 88 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 90 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 95 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 97 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 106 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 108 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 110 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 138 - Woning
 • Burg.Falkenaweg 140 - Woning
 • S.v/d Laanstraat 73 - Woning
 • Rottumerweg bij 12 - Grafmonumenten

Gemeentelijk monument

Een gemeentelijk monument is in Nederland een bouwwerk, archeologische vindplaats of landschappelijke structuur die op grond van een gemeentelijke monumenten verordening bescherming geniet vanwege bijzondere cultuurhistorische of architectonische waarde. Het is aan de gemeente om een gemeentelijk monument aan te wijzen. Hierdoor kan het gebeuren dat een gemeente géén gemeentelijke monumenten kent. Objecten met een gemeentelijke monumentenstatus zijn vaak van lokaal of regionaal belang, terwijl objecten die aangewezen zijn als rijksmonument vaak een nationaal of internationaal belang hebben.