Westindische buurt 1958

Straatnaamgeving op 17 maart 1958

Vanuit noordelijke richting vanaf het begin van de wijk Heerenveen-Midden evenwijdig met de spoorsloot en de spoorbaan Heerenveen - Zwolle, loopt de Surinamesingel welke is aangelegd in 1958 en waarvoor de raad besluit tot de naamgeving op 17 maart 1958. Diezelfde 17e maart hebben ook de andere straten van de 'Westindische buurt' hun naam gekregen: Arubastraat, Bonairestraat, Curacaostraat, St. Eustatiusstraat, Sabastraat en St. Maartenstraat. De Antillenstraat is pas in 1996 aangenomen voor de ontsluiting van de woningen op het sterk gedecimeerde volkstuinencomplex Lege-Midden bij de Rottumerweg.

Een uitgebreid verhaal over het ontstaan van de gehele zuid-westzijde van Heerenveen-midden, is te vinden in de rubriek "Gebouwen en Omgeving" onder Uitbreidingsplan West 1954.

De heer Cees de Wolff liet in 1963 een woning en een fabriekshal bouwen aan de Hesselstraat die haaks staat op de Surinamesingel. Een uitgebreid verhaal met foto's staat op de webpagina "de Wolff" in de rubriek "Gebouwen en Omgeving". Inmiddels is het aanzien van hun Hesselstraatlocatie behoorlijk van aanzien veranderd door de bouw van de "Kempenaerstate", de seniorenflats en de gebedsruimte met de minaret van de Turkse moskee "Diyanet Vakfi".

Jonkheer Onno Reint van Andringa de Kempenaer

sample imageAan de oostkant van deze strook is als natuurlijke scheidingsgrens nog altijd aanwezig de herinnering aan de Kempenaerswijk als een langgerekte vijverpartij, met ten westen parallel daaraan de Francijntje de Boersingel en de baronesse de Vos van Steenwijksingel. Jonkheer Onno Reint van Andringa de Kempenaer, die eigenaar is geweest van het buiten 'Jagtlust' in Oudeschoot en exploitant van de modelboerderij die daarbij hoort, laat op de 'opstrekkende' kavels vanaf die boerderij een wijk graven naar de Veenscheiding.

Ter hoogte van het Rottumer voetpad en in het Breedpad worden bruggetjes gelegd. Zelf spreekt jonkheer de Kempenaer, die in het eerste deel van de aanleg vanaf de Veenscheiding samenwerkt met de heer Tuymelaar, van de 'Jagtlusteropvaart'. Die aanleg is tot stand gekomen in of kort vóór 1862. De functie van die vaart blijkt gericht op de aanvoer van mest, hooi, enz. en de afvoer van landbouwproducten, hout, enz. door middel van pramen. Later wordt de wijk consequent aangeduid als 'Kempenaerswijk'

Gymnastiek-en sportzaal van Plan Zuid Heerenveen

sample imageDe bekendste gymnastiek-en sportzaal van 'Plan Zuid Heerenveen' staat aan de Dr.Wumkeslaan. Op de schooldagen is het heel lang gebruikt door de kinderen van diverse scholen en s'avonds en in het weekend is de sport van de jaren vijftig en zestig daar op een hoog nivo beoefend. Het is de thuisbasis van de volleybalclub PZH geweest! De school waaraan deze zaal is gekoppeld draagt in 1956 als officiële naam De Halschool, in juli 1961 krijgt het de naam 'Openbare lagere school de Kempenaer', dat is door de Raad van Heerenveen besloten, in de volksmond werd de school ook vaak naar de destijdse schoolhoofden genoemd, 'School van Delden' en 'School Dijksma'. Vergeet ook niet de geweldige animo van de wandelgroepen van de Kempenaerleerlingen door de drive van o.a. groepsleerkracht Zwier Dijkmeijer.

Bron: Wibbo Westerdijk

Klik hier voor deel 2 over de geschiedenis van de Westindische buurt.