Wijkvernieuwingen Heerenveen-Midden

Deze website presenteert de ingrijpende vernieuwingen in de wijk Heerenveen-Midden, aan de hand van tekst en beeldmateriaal wordt in korte lijnen de wijkvernieuwingsprojecten van de wijk Heerenveen-Midden in beeld gebracht, deze website is tevens een verlengstuk van mijn website "Geschiedenis van Heerenveen-Midden". In het linker menu vind u de verwijzingen naar deelprojecten en fotoalbums.

sample imageHet eerste plan dateert uit 1995, in het voorjaar van 1995 kreeg Van Dijk, Van Soomeren en Partners(DSP) uit Amsterdam opdracht van de gemeente Heerenveen om een buurtverbeteringsplan op te stellen door en voor bewoners van Heerenveen-Midden. Het besluit van de gemeente om zo'n plan op te stellen en daar een extern bureau bij in te schakelen past in het beleid voor sociale vernieuwing van de gemeente Heerenveen. De gemeente wil dat sociale vernieuwing gestalte krijgt door wijk- en dorpsplannen op te stellen samen met bewoners. Zo'n plan wordt dan vastgesteld, gaat in uitvoering, wordt na een aantal jaren weer met bewoners samen bijgesteld, en rolt zo cyclisch verder. Kortom, een wijk- of dorpsplan als een methodiek om burger en bestuur dicht bij elkaar te brengen en de betrokkenheid van de burger bij de eigen leefomgeving te vergroten. Heerenveen-Midden kreeg de primeur voor zo'n plan. Als naam werd gekozen: buurtverbeteringsplan.

sample imageIn 2004 zijn de eerste stappen gezet voor een wijkontwikkelingsplan voor Heerenveen-Midden. Op de pagina Tuindorp vind de start plaats van het deelproject Tuindorp wat een onderdeel is van het wijkontwikkelingsplan. Klik hier voor de wijkontwikkelingskrant van 26-05-2004. Op 1 maart 2010 is de Wijkvisie en de Stedenbouwkundige visie op Heerenveen-Midden vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen. In rap tempo wordt nu gewerkt aan de vervolgstappen richting uitvoering. Voor de verschillende deelgebieden zullen Beeld Kwaliteitsplannen worden opgesteld. Om het proces niet te vertragen wordt voor het deelgebied Kempenaerssingel - onderdeel Taconishof hierbij een beeldkwaliteitsplan (BKP) opgesteld. Dit onderdeel wordt overgenomen in het Beeld Kwaliteitsplan deelgebied Kempenaerssingel.

Klik hier voor het Stedenbouwkundig plan van februari 2010.

Deelgebied Kempenaerssingel 2010

sample imageIn de planontwikkeling voor Heerenveen-Midden is de kwaliteit van de lange groene waterpartij in het deelgebied Kempenaerssingel versterkt en het uitzicht optimaal benut. Deze singelzone geeft extra kwaliteit aan de hele wijk. Aan de noordoostzijde en de zuidwestzijde is nieuwe bebouwing gepland bestaande uit eengezinswoningen. De kopwoningen richten zich op de singel, waardoor een bebouwingswand is ontstaan. Aan de noordkant sluit de bouw van een woongebouw aan op de stedelijke bebouwing langs de Koornbeursweg.

Deelgebied Tellepark 2012

sample imageKarakteristiek voor de ruimtelijke ontwikkeling van Heerenveen is de noord-zuid structuur. Voor Heerenveen-Midden is de noord-zuid structuur met de lange lijnen zoals de Burgemeester Falkenaweg, Coehoorn van Scheltingaweg en Europalaan, ook duidelijk herkenbaar. Het stedenbouwkundigplan voor het wijkontwikkelingsplan voor Heerenveen-Midden heeft deze structuur waar mogelijk herstelt en versterkt. Voor Heerenveen-Midden zal het Tellepark drie, qua identiteit verschillende, noord-zuid lijnen krijgen. De groenzone moet extra kwaliteit geven aan de hele wijk.

Projecten 2012-2024

sample imageOnderstaande projecten zijn, op de rotonde na, inmiddels gereed. Voor het project Rotonde Heerenveen-Midden is een nieuwe informatiepagina gelanceerd, de bijbehorende fotopagina is nog in ontwikkeling.

 • Falkena Park (gereed 2019).
 • Résidence Tellepark (gereed 2019).
 • Herontwikkeling Rabobank gebouw (gereed 2019).
 • Kop van Midden (gereed 2019).
 • 16 Woningen Tellepark (gestart 2019 - gereed 2020).
 • Zorgcentrum Marijke Hiem (gestart 2019 - gereed 2020).
 • 52 woningen WoonFriesland (gereed 2019).
 • 16 Woningen Talant (start november 2019 - gereed 2020)
 • Wonen bij September - Kruiskerk (start 26 maart 2021 - gereed 2022)
 • De Negen van Wagenaar (start 7 juli 2022 - gereed 2023)
 • Rotonde Heerenveen-Midden (start juni 2024)
 • Oproep voor documenten en beeldmateriaal

  sample imageVoor de geschiedenis van Heerenveen-Midden en voor onderstaande projecten, ben ik op zoek naar documentatie/informatie, verhalen en beeldmateriaal,zoals dia's, negatieven en foto's. Contact hierover kan via het mailformulier. Aangeleverd materiaal wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden, op deze website worden geen advertenties en banners geplaatst. Fotomateriaal wordt door mij gescand en weer terug bezorgd, digitale foto's zijn natuurlijk ook van harte welkom. Voor diegene die materiaal aangeleverd heeft, kan een link of een bronvermelding opgenomen worden in de website.

  Projecten:

  Coehoorn van Scheltingaflat

  Gallerijflats aan het Kempenaersplein

  Appartementencomplex De Koornbeurs

  Francijntje de Boersingel

   

  Met dank aan:

  Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze website zijn beschikbaar gesteld door:

  Archief Heerenveen-Midden

  Gemeente Heerenveen

  Peereboom Beheer BV

  Penta Architecten

  Sacon Architecten

  Zwanenburg Projecten

  Projectenbureau Clafis

  Accolade

  WoonFriesland

  Friso Bouwgroep

  Bouwgroep Dijkstra Draisma

  Bouwbedrijf de Bouwhorst

  Hesco Bouw

  Rottinghuis

  Bijonsinterieur

  Irene en Jan van der Dam