Ingezonden verhalen

Op de pagina "Ingezonden verhalen" vind u een aantal verhalen/herinneringen die ingezonden zijn door B.van der Sluis, Richard Hoekstra, Lies Smit de Jonge, en een verhaal over meester Tjeerdsma, links in het menu kunt u kiezen uit diverse verhalen over personen en gebeurtenissen. Het eerste verhaal op deze pagina is ingezonden door dhr.B.van der Sluis.

dhr.B.van der Sluis uit Uden verteld:

sample imageMet veel genoegen heb ik over Heerenveen Midden gelezen en als oud leerling van de Coehoorn van Scheltingaschool , een voor die tijd zeer moderne school, heb ik het volgende stukje: Voor de opening kregen we les op de school aan het gemeenteplein, school van Delden genoemd. Tegen de tijd dat de nieuwe school vorm begon te krijgen werden de toekomstige leerlingen ondergebracht in een pand in de Kerkstraat alwaar de zeer bekende meester Post de scepter zwaaide samen met ene meester Miedema. Een fijne nieuwe school wachtte ons met gymzaal en handenarbeidlokaal. De gymzaal had een vloer van kurk. In de hal hing een klok met daaronder gepenseeld, beidt uw tijd.

Schoolhoofd was meester Schut

sample imageDe speelplaats was betegeld en er was nog geen overdekte fietsenstalling. Tussen de school en de huizen aan de Burg.Falkenaweg was een groot grasveld wat gebruikt werd als sportveld voor de school en tevens werd gebruikt door o.a. de kaatsclub. Ook werden er volleybaltoernooien gehouden. Tussen de school en het sportveld was een soort volkstuin aangelegd waar de leerlingen hun tuinierskunsten konden vertonen. De school beschikte over centrale verwarming. Het hoofd van de school was meester Schut en hij werd bijgestaan door juf Feenstra en de meesters Middendorp en Zandstra en van enige waarvan mij de namen niet te binnen schieten.

Jongensstad

sample imageDe school lag aan de rand van Heerenveen met een wijds uitzicht. Een jaar later werd er een christelijke school naast gebouwd, tussen onze school en de christelijke school was een weg waar wij niet over mochten als wij naar school en weer naar huis gingen, uit voorzorg voor confrontaties. Tussen de school en het toen nog lege Kuperusplein heeft nog een zogenaamde jongensstad gestaan. Met stenen, balken en wat oude automobielen werd verondersteld dat de jeugd zich wel zou vermaken, nee dus. Er was plaats genoeg om op straat te voetballen, we woonden in de Eeltje Halbertsmastraat. De heer Fabriek had een auto en was zelfs zo vriendelijk als wij aan het voetballen waren om zijn auto wat verderop te parkeren.

Abe Lenstra en broer Jan

sample imageOp de plaats waar nu de Halschool (De Kempenaerschool) staat was een sportveld waar de jeugd veel voetbalde en waar ook door de buurt planzuid een zomeravond competitie voetbal werd gespeeld met andere buurtverenigingen. Zelfs Abe Lenstra en zijn broer Jan deden mee. Ook werd op dit veld in de zomerse avonduren veel aan volleybal gedaan. In de politiekazerne van plan zuid was de rijkspolitie gehuisvest en wel de verkeerspolitie en in veel huizen aan de Eeltje Halbertsmastraat waren politiemensen gehuisvest. Deze woningen waren naar ik meen eigendom van de firma Niemeijer uit Groningen. Door de jeugd werden deze huizen van rode steen ook wel de politiehuizen genoemd.