Aanleg van straten

Heerenveen-Midden is gelegen aan de zuidzijde van het centrum van Heerenveen, tussen de Koornbeursweg en de Rottumerweg en tussen de Karst de Jongweg/Alma Tademaweg en de spoorbaan Leeuwarden-Zwolle. De weg vanaf het centrum (de Dracht) tot de Rottumerweg heette vroeger de Verlengde Dracht en Rijksstraatweg. In 1935 werd het verzoek ingediend door de directeur van het postkantoor om de straatnaam te wijzigen in de Falkenasingel, de gemeente besloot dat het Burg.Falkenaweg moest worden, lopende van noord naar zuid als centrale as door de wijk. Een bekende straatnaam in Heerenveen-Midden is de Jan Mankeslaan, deze is vernoemd naar de beroemde schilder Jan Mankes, hij werd in Meppel geboren en trad in 1915 in het huwelijk met de eerste vrouwelijke doopsgezinde predikant van Nederland woonachtig in de Knijpe, hij schilderde veel van Heerenveen en omgeving, vooral maakte hij etsen, houdsnede's en litho's, in 1920 overleed hij aan tuberculose. De straat die van oost naar westelijke richting loopt, is de Mr.Halbe Binnertsstraat in het verlengde van de Jan Mankeslaan.

Een compleet overzicht van de straten in de wijk Heerenveen-Midden is te vinden in de rubriek "Straten en Plattegrond". In het Straatnamenboek van Heerenveen-Midden worden al deze straten uitgebreid omschreven, dit boek kunt u hier "DOWNLOADEN".

Westelijk deel van de wijk

sample imageVoor de aanleg van een verbindingsweg tussen de Van Dekamalaan en een zuidelijk daarvan gelegen bouwterrein, is op 09-04-1925 door de gemeente Schoterland een onteigeningsontwerp ingediend bij het Ministerie, de reden hiervoor was, omdat van enkele particulieren strookjes grond moest worden aangekocht. Deze nieuwe weg is in 1927/1928 aangelegd en kreeg de naam Verlengde Dekamalaan, op 13 november 1929 werd deze straatnaam veranderd in Mr. Halbe Binnertsstraat. In 1928 werd de straat doorgetrokken in oostelijke richting naar de Rijksstraatweg, nu Burg.Falkenaweg. Daarop volgde in 1929 de aanleg van de Korteweg wat nu de Zuiderstraat is. Op 15 januari 1946 is het gedeelte Binnertsstraat vanaf de Van Dekamalaan tot het eind van het zuidelijk deel hiervan veranderd in Sieger van der Laanstraat. Het gedeelte van vanaf het Kempenaersplein tot de Burg. Falkenaweg behoude de naam Mr. Halbe Binnertsstraat.

De straten ten westen van de Sieger van der Laanstraat zijn aangelegd omstreeks 1952, deze werden opgehoogd met 13500 kubieke meter zand, de sloten werden gedempt en er werden ook twee speelterreinen aangelegd. Een leuke bijkomstigheid is dat in het contract met de aannemer werd bepaald dat hij zijn personeel drie keer per dag warm drinken moest geven. Al met al duurde het project ongeveer 5 maanden. Aan de Kempenaerssingel en Surinamesingel werden in de jaren '60 woningen gebouwd en het eerste gedeelte van de van Lidtstraat in 1964. De straatnamen Doctor Wumkeslaan, Luitzen Wagenaarstraat, Waling Dijkstrastraat kwamen voort uit het feit dat deze mensen heel veel voor de Friese literaire cultuur hebben gedaan, zo schreven ze bijvoorbeeld Friese toneelstukken en gedichtenbundels.

In 1972/1973 vond er op het einde van de Dracht, ter hoogte van Hotel Cafe Restaurant de Koornbeurs, een doorbraak plaats tot aan het begin van de Sieger van der Laanstraat/Van Dekamalaan om zo een verbinding te maken met de Koornbeursweg, Kuperusplein en het nieuwe plan "De Greiden", op het einde van de Jan Gijse Weeninkstraat werd in 1968 onder het spoor een tunnel gebouwd voor de aansluiting van dit nieuwe plan. Om de doorbraak te kunnen realiseren, vond in april 1972 de sloop plaats van 2 woningen aan het begin van de Sieger van der Laanstraat, daarna volgde het zuidelijk deel van de van Riesenstraat, de Verlengde Molenwijk, de Verlengde Korflaan en de overgang van de Dracht naar de Burg.Falkenaweg. Zo ontstond ook het kruispunt met de Dracht, Burgemeester Falkenaweg, Koornbeursweg, Burgemeester Kuperusplein. Het nieuwe aangelegde gedeelte vanaf de Sieger van der Laanstraat tot aan de Dracht kreeg ook de naam Koornbeursweg. Het verlengde deel van de Molenwijk en de Korflaan, ten zuiden van de Van Riesenstraat, ondergaan een volledige kaalslag in 1972-1973. Op 1 mei 1973 werd de naam Jan Gijse Weeninkstraat veranderd in de Koornbeursweg. De introductie van de Koornbeursflat gaat gepaard met de afbraak in 1976 van de volgende dubbelwoning (nr. 5 en 7). Onderaan deze pagina staat de link naar het fotoalbum van deze doorbraak.

Oostelijk deel van wijk

sample imageIn 1957 werden de straten ten zuiden van de Jan Mankeslaan gepland en werd ook begonnen met de bouw van woningen aan de van Goghlaan, Vermeerstraat en de President Kennedylaan. Tussen de President Kennedylaan en de Europalaan zijn, over een lengte van 1 kilometer en 13 meter breed, "de wilde tuinen" van Le Roy, aangelegd. Louis le Roy was een Nederlands beeldend kunstenaar, schrijver, Professor honoris causa, ecotect en leraar tekenen. In de jaren '70 kwamen duizenden nieuwsgierigen uit binnen en buitenland naar zijn schepping kijken. Zelfs het Belgische Prinsengezin kwam op bezoek. Ruim een kwart eeuw later was het een slecht onderhouden wildernis geworden.

De Stichting Tijd is daarom met de gemeente Heerenveen in onderhandeling gegaan voor het gezamenlijk onderhoud en verder ontwikkelen van deze tuinen. Op 6 juli 2005 hebben de gemeente Heerenveen en Louis Le Roy een intentieverklaring getekend, waardoor de ontwikkeling van het door Louis Le Roy in de jaren zestig in gang gezette 'ecokathedrale' proces van de Heerenveense Kennedylaan voor de duur van 100 jaar gegarandeerd wordt. Hiervan staat in de rubriek Fotoalbums het fotoalbum van de tuinen van Leroy.

Eerste woningbouw

sample imageAan de Verlengde Dekamalaan, nu Sieger van der Laanstraat, werden de eerste woningen gebouwd in 1927. De eerste hypotheek werd verstrekt door de gemeente Schoterland en wel f 15000,00 voor de bouw van 6 middenstands- woningen. Daarop volgde in 1929 en 1931 de bouw van 32 woningen aan de Korteweg, nu Zuiderstraat. De geschiedenis van de Zuiderstraat is te vinden in het deel "Wijkvernieuwingen in de rubriek Renovatieprojecten" van deze website .

In 1949 heerste in Heerenveen een grote woningnood, dus werd er in de omgeving van de Sieger van der Laanstraat en de Rozenstraat, 21 ha grond gekocht. Twee jaar later moest alweer aan nieuwe uitbreidingen worden gedacht, toen werd er besloten over te gaan tot de aanleg van straten ten oosten van de Burg.Falkenaweg. Bredero's Bouwbedrijf uit Utrecht bouwde in de periode 1941-1942, 34 woningen aan de Eeltje Halbertsmastraat en de Luitzen Wagenaarstraat, dit zelfde bedrijf, nu Bam bouwbedrijf, heeft ook de Amsterdam Arena gebouwd. In 1956 werden van 32 woningen aan de Zuiderstraat de privaattonnen vervangen door waterclosets. In het fotoalbum van de Gemeentewerken, in de rubriek "Fotoalbums", laat ik zien hoe destijds deze privaattonnen en de vuilnis werden opgehaald en hoe de riolering werd aangelegd.

De bouw van scholen

sample imageIn 1948 werd er een bouwvergunning aangevraagd voor een nieuw te bouwen school aan de Coehoorn van Scheltingaweg. Dit zou een openbare school worden met 6 lokalen en een gymnastiek lokaal. De opening van de school vond plaats op 26-september 1951. Het speelterrein van de school liep tot aan de Burgemeester Falkenaweg. Er was een fietsenstalling die plaats bood aan 20 fietsen, maar deleerlingen kwamen met 60 fietsen op school. Centrale verwarming werd er in 1965 aangelegd, daarvoor stookte men op kolen en gaskachels. In 1976 werd de school uitgebreid met twee lokalen bestemd voor de kleuter school De Blokkendoos genaamd. In 1998 veranderde de naam in De Letterbeam.

Mei 1958 werd besloten tot de bouw van kleuterschool Het Mierennest aan de Luitzen Wagenaarstraat, in 2018 heeft het de functie van kinderdagverblijf Kinderwoud. Aan de Burg.Falkenaweg stond ook een Ambachtschool, voor de sluiting van dit schoolgebouw heette het SBO. Op deze school behaalde Frits Klein in 1955 een tekenakte, hij startte een eigen reclame bureau, van zijn hand zijn ook de tekeningetjes van de sprekende figuren Gurbe en Lotsje, welke nu nog op de voorpagina van de Leeuwarder Courant staan. In 1977 kwam er een vestiging van een christelijke LTS aan de Burg.Falkenaweg, namelijk het Het Bornego College. Het schoolgebouw is gesloopt vanwege de verhuizing naar het hoofdgebouw aan de ds.Kingweg en de bouw van het Falkenapark (zie onder Wijkvernieuwingen)

In de rubriek Gebouwen en Omgeving vind u de geschiedenispagina's van alle scholen en gebouwen in de wijk Heerenveen-Midden.

Oproep voor documenten en beeldmateriaal

sample imageOp verzoek van Stichting Tijd heb ik hier een oproep geplaatst voor die mensen die op een of andere manier herinneringen hebben aan deze bijzondere tuin. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u als buurtbewoner destijds de ontwikkeling van de tuin hebt gevolgd, of dat u een van de vele mensen was die met een busreis een bezoek aan de tuin hebt gebracht. Ook zijn we op zoek naar beeldmateriaal, dus als u bijvoorbeeld foto's hebt gemaakt van de aanleg van de tuin kunt U contact met mij opnemen via het contactformulier.

Klik hier voor historische foto's van straten

Klik hier voor Straatnamenregister