Doelstelling van deze website

De nu gepresenteerde website zal in de komende jaren verder worden gevuld met informatie over de geschiedenis en wijkvernieuwingen van Heerenveen-Midden en zal een steeds betere informatiebron vormen voor wie in deze geschiedenis en wijkvernieuwingen is geïnteresseerd. Aan de hand van tekst en beeldmateriaal wordt deze historische wijk in korte lijnen in beeld gebracht.

Digitaal Erfgoed

sample imageVanaf december 2018 wordt de website "Geschiedenis van Heerenveen-Midden" door de Koninklijke Bibliotheek van Nederland digitaal gearchiveerd en duurzaam opgeslagen. Het bewaren van belangrijke websites is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Daardoor behoort de website "Geschiedenis van Heerenveen-Midden" officieel tot het Digitaal Erfgoed.

Na-oorlogse wijk

sample imageUit de archieven blijkt dat Heerenveen-Midden een na-oorlogse wijk is. In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 10 april 1971 m.b.t. een Algemene Districtsvergadering, komen we de naam Heerenveen-Midden al tegen. Een van de oudste buurten van de wijk is de Kempenaersbuurt. Heerenveen-Midden is een wijk waar veel oudbouw door nieuwbouw wordt vervangen, bijvoorbeeld aan de S. van der Laanstraat, Taconishof en de Coehoorn van Scheltingaweg. Door deze vervangingen verdwijnt er ook een stukje geschiedenis.

Bedrijvigheid

sample imageDe wijk bied voor elk wat wils zoals een kinderopvang, kerken, winkels, bedrijfsverzamelgebouwen en het wijkcentrum de Kempenaer waar buurtbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten een scala aan activiteiten organiseren. In het wijkcentrum is ook de afdeling van Wijkbeheer van de gemeente Heerenveen gehuisvest. Inmiddels zijn alle scholen in Heerenveen-Midden verdwenen, deze zijn ondergebracht in scholen en MFA's in andere wijken van Heerenveen. Eind 2018 zijn de laatste twee scholen, "De Letterbeam" en de "Petra-Duisterhoutschool" gesloopt. De geschiedenis van deze verdwenen scholen is te vinden in de Rubriek "Gebouwen en Omgeving" en het "Fotoalbum".

Aanleg van straten

sample imageOm een indruk te krijgen hoe Heerenveen-Midden is ontstaan begint u bij de aanleg van straten, de Verlengde Dracht/Burg.Falkenaweg wat het gezichtsbepalend Heerenveens dorpsgezicht is, biedt genoeg aanleiding om als eerste invulling van deze website te dienen.

Wijkvernieuwingen Heerenveen-Midden

In de wijk Heerenveen-Midden hebben vanaf 1995 veel vernieuwingen plaats gevonden waarvan er nog een aantal aan de orde zijn. Voor deze vernieuwingen heb ik een aanvullende website gemaakt. Aan de hand van tekst en beeldmateriaal wordt in korte lijnen deze vernieuwingen in de wijk in beeld gebracht.

Klik in het menu op het knopje "Wijkvernieuwingen" om dit deel van de website te bezoeken.

Oproep en mededelingen

sample imageAan deze website zijn de volgende nieuwe geschiedenispagina's toegevoegd in de rubriek "Gebouwen en Omgeving": Sasakiaflat, Uitbreidingsplan Zuid-OOst fase 1, Uitbreidingsplan Zuid-Oost fase 2. Aan het websitegedeelte "Wijkvernieuwingen" zijn de volgende pagina's toegevoegd; De Negen van Wagenaar, Wonen bij September.

Voor de geschiedenis van Heerenveen-Midden en voor onderstaande projecten, ben ik op zoek naar documentatie/informatie, verhalen en beeldmateriaal, zoals dia's, negatieven en foto's. Contact hierover kan via het mailformulier. Aangeleverd materiaal wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden, op deze website worden geen advertenties en banners geplaatst. Fotomateriaal wordt door mij gescand en weer terug bezorgd, digitale foto's zijn natuurlijk ook van harte welkom. Voor diegene die materiaal aangeleverd heeft, kan een link of een bronvermelding opgenomen worden in de website.

Projecten:

Coehoorn van Scheltingaflat

Appartementencomplex De Koornbeurs

Kempenaersflat aan het Kempenaersplein

Francijntje de Boersingel