Doelstelling van deze website

De nu gepresenteerde website zal in de komende jaren verder worden gevuld met informatie over de geschiedenis en wijkvernieuwingen van Heerenveen-Midden en zal een steeds betere informatiebron vormen voor wie in deze geschiedenis en wijkvernieuwingen is geïnteresseerd. Aan de hand van tekst en beeldmateriaal wordt deze historische wijk in korte lijnen in beeld gebracht.

Na-oorlogse wijk

sample imageUit de archieven blijkt dat Heerenveen-Midden een na-oorlogse wijk is. Een van de oudste buurten van de wijk is de Kempenaersbuurt. Heerenveen-Midden is een wijk waar veel oudbouw door nieuwbouw wordt vervangen, bijvoorbeeld aan de F.de Boersingel en de Antillenstraat. Door deze vervangingen verdwijnt er ook een stukje geschiedenis.

Bedrijvigheid

sample imageDe wijk bied voor elk wat wils zoals een kinderopvang, kerken, winkels, bedrijfsverzamelgebouwen en het wijkcentrum De Kempenaer waar buurtbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten een scala aan activiteiten organiseren o.a het klaverjassen en de bingo. In het wijkcentrum is ook de afdeling van Wijkbeheer van de gemeente Heerenveen gehuisvest. Door de jaren heen zijn alle scholen in Heerenveen-Midden verdwenen, deze zijn ondergebracht in scholen en of mfa in andere wijken van Heerenveen. De geschiedenis van deze verdwenen scholen is te vinden in de Rubriek "Gebouwen en Omgeving".

Aanleg van straten

sample imageOm een indruk te krijgen hoe Heerenveen-Midden is ontstaan begint u bij de aanleg van straten, de Verlengde Dracht/Burg.Falkenaweg wat het gezichtsbepalend Heerenveens dorpsgezicht is, biedt genoeg aanleiding om als eerste vulling van deze website te dienen.

Wijkvernieuwingen Heerenveen-Midden

In de wijk Heerenveen-Midden hebben de afgelopen jaren veel vernieuwingen plaats gevonden waarvan er nog een aantal aan de orde zijn. Voor deze vernieuwingen heb ik een aanvullende website gemaakt. Aan de hand van tekst en beeldmateriaal wordt in korte lijnen deze vernieuwingen in de wijk in beeld gebracht.

Klik in het menu op het knopje Wijkvernieuwingen om dit deel van de website te bezoeken.

Oproep en mededelingen

sample imageDe volgende webpagina's zijn toegevoegd aan deze website in de rubriek Gebouwen en Omgeving: "Burg.Kuperusplein", "De Stoof-de Klub", "Tuinen van Wagter", "Raiffeisenbank-Rabobank", "Lagere Landbouwschool", "Petra-Duisterhoutschool", "De Letterbeam", "Volkstuincomplex "De Lege Midden" Chr. Kleuterschool Blier Begjin, Lomschool de Terp, Chr.ULO en een herziene versie van "Molen de Hoop" en "Huis ten Woude".

Op de pagina "Wijkvernieuwingen Heerenveen-Midden" zijn de pagina's "Kop van Midden" en "Résidence Tellepark" toegevoegd.

Voor de geschiedenis van Heerenveen-Midden en voor onderstaande projecten, ben ik op zoek naar documentatie/informatie en beeldmateriaal; zoals dia's, negatieven en foto's. Contact hierover kan via het mailformulier. Aangeleverd materiaal wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden, op deze website worden geen advertenties en banners geplaatst. Fotomateriaal wordt door mij gescand en weer terug bezorgd, digitale foto's zijn natuurlijk ook van harte welkom. Voor diegene die materiaal aangeleverd heeft kan een link of bronvermelding opgenomen worden in de website.

Projecten:

Chr.Kleuterschool "Blier Begjin" aan de Hesselstraat 1

Lomschool aan de Burg.Falkenaweg

Chr.Ulo school aan de Burg.Falkenaweg

Coehoorn van Scheltingaflat

Appartementencomplex De Koornbeurs

Kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Piet van der Hemstraat 2