Doelstelling van deze website

De nu gepresenteerde website zal in de komende jaren verder worden gevuld met informatie over de geschiedenis en wijkvernieuwingen van Heerenveen-Midden en zal een steeds betere informatiebron vormen voor wie in deze geschiedenis en wijkvernieuwingen is geïnteresseerd. Aan de hand van tekst en beeldmateriaal wordt deze historische wijk in korte lijnen in beeld gebracht.

Hoe werkt deze website?

Aan de linkerzijde ziet u het keuzemenu waarmee u door de hele website kunt bladeren, de gekleurde vetgedrukte woorden in de tekst verwijzen naar een foto of informatie, door op de foto te klikken kan men deze sluiten of opent er een nieuw venster met informatie over desbetreffend onderwerp.

Na-oorlogse wijk

sample imageUit de archieven blijkt dat Heerenveen-Midden een na-oorlogse wijk is. Een van de oudste buurten van de wijk is de Kempenaersbuurt. Klik hier voor foto's van de maguette van Heerenveen-Midden, daarvan is het jaartal helaas onbekend. Heerenveen-Midden is een wijk waar veel oudbouw door nieuwbouw wordt vervangen, bijvoorbeeld aan de F.de Boersingel en de Antillenstraat. Door deze vervangingen verdwijnt er ook een stukje geschiedenis.

Bedrijvigheid

sample imageDe wijk bied voor elk wat wils zoals een kinderopvang, basisschool, kerken, bedrijfsverzamelgebouwen, winkels en het wijkcentrum De Kempenaer waar buurtbewoners, vrijwilligers en beroepskrachten een scala aan activiteiten organiseren o.a het klaverjassen en de bingo. In het wijkcentrum is ook de afdeling van Wijkbeheer van de gemeente Heerenveen gehuisvest.

Aanleg van straten

sample imageOm een indruk te krijgen hoe Heerenveen-Midden is ontstaan begint u bij de aanleg van straten, de Verlengde Dracht/Burg.Falkenaweg wat het gezichtsbepalend Heerenveens dorpsgezicht is, biedt genoeg aanleiding om als eerste vulling van deze website te dienen.

Wijkvernieuwingen Heerenveen-Midden

In de wijk Heerenveen-Midden hebben de afgelopen jaren veel vernieuwingen plaats gevonden waarvan er nog een aantal aan de orde zijn. Voor deze vernieuwingen heb ik een aanvullende website gemaakt. Aan de hand van tekst en beeldmateriaal wordt in korte lijnen deze vernieuwingen in de wijk in beeld gebracht.

Klik in het menu op het knopje Wijkvernieuwingen om dit deel van de website te bezoeken.

Oproep en mededelingen

sample imageDe volgende webpagina's zijn toegevoegd aan deze website in de rubriek Gebouwen en Omgeving: "Tuinen van Wagter", "Raiffeisenbank-Rabobank", "Lagere Landbouwschool", "Petraschool", "De Letterbeam", "Volkstuincomplex "De Lege Midden" en een herziene versie van "Molen de Hoop" en "Huis ten Woude".

Op de pagina "Wijkvernieuwingen Heerenveen-Midden" zijn de pagina's "Kop van Midden" en "De Broedstoof Loods" (Werkplaats) toegevoegd.

Om deze website zo compleet mogelijk te maken, ben ik voor onderstaande projecten op zoek naar documentatie en beeldmateriaal, aangeleverd materiaal wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden, contact hierover kan via het mailformulier. Op deze website worden geen advertenties en banners geplaatst.

Projecten:

Marijke Hiem

Coehoorn van Scheltingaflat

Rabobank, ABN/AMRObank, INGbank

Postkantoor (hoek Koornbeursweg-Oenemastraat)

Appartementencomplex De Koornbeurs

Kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap (Piet van der Hemstraat 2)