Bouwplan Plaats van Samenkomst 1967

Het Apostolisch Genootschap te Heerenveen had in 1967 al een plan gemaakt voor het bouwen van een plaats van samenkomst-kerkgebouw aan de Pres. Kennedylaan. Met het gemeentebestuur van Heerenveen was al een overeenstemming bereikt over de aankoop van een stuk grond op de hoek President Kennedylaan-Piet van der Hemstraat-Tjerk Bottemastraat. Het gaat om een oppervlakte van 1356 m2. B. en W. van de gemeente Heerenveen stelden de raad voor, de grond voor 40 gulden per vierkante meter te verkopen.

Nieuwbouw 1968

sample imageOp 8 december 1967 heeft het Apostolisch Genootschap te Baarn een aanvraag bouwvergunning ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Heerenveen voor het bouwen van een Plaats van Samenkomst-kerkgebouw op een aangekocht perceel grond van de gemeente Heerenveen met adres Piet van der Hemstraat 2. Raming van kosten van het uit te voeren werk was f 274.000. Hiervoor is op 5 februari 1968 een bouwvergunning verleend, het ontwerp is afkomstig van de tafels van Architektenburo Visser en Zondag te Hoogeveen. De bouw was opgedragen aan de firma Woudenberg’s Bouw- en Aannemersbedrijf te Ameide voor f 300.000. Op maandag 1 april 1968 is door de landelijke leider van het Genootschap, de apostel L. Slok, de eerste paal geslagen, hij bediende bij de laatste slagen de heimachine. Op zondag 22 december 1968 is de "Plaats van Samenkomst" in gebruik genomen.

In de Friese koerier vinden we nog een advertentie die op dinsdag 1 juli 1969 geplaatst is door de Centrale Administratie van Het Apostolisch Genootschap waarmee belangstellenden worden uitgenodigd om op vrijdag 4 juli 1969 vanaf 8 uur de "Plaats van Samenkomst" te bezichtigen.

Plaats van Samenkomst 1968

sample imageAan de hand van de plattegrond uit 1968 wordt hier de indeling beschreven gezien vanaf de hoofdentree met tochtportaal en hal aan de P. van der Hemstraat. Het gehele complex is gebouwd rond een centraal gelegen open binnentuin, rondom deze binnentuin is een overdekte patio met glazen wanden gecreërd. Via deze patio heeft men toegang tot alle beschikbare ruimtes. Links van de hoofdentree gelegen op de hoek met de Tj. Bottemastraat vinden we een grote catechisatie zaal, in het gedeelte van het gebouw (oostzijde) aan de TJ. Bottemastraat, is een garderobe met toiletgroep voor heren en een garderobe met toiletgroep voor dames gerealiseerd met daarnaast een c.v. ruimte, kleine catechisatie zaal, keuken, knutselkamer en een berging.

Rechts van de hoofdentree vinden we de grote kerkzaal die gelegen is op de hoek met de President Kennedylaan. Achter deze zaal bevind zich de spreekkamer van de voorganger en links daarvan nog een toiletgroep. Op de plattegrond van de kerkzaal staat 174 zitplaatsen vermeld, het geheel is uitgevoerd met 2 rijen van ieder 11 zitbanken. Aan de zuidzijde van de zaal bevind zich een podium met daarop centraal een liturgisch centrum met rechts daarvan een elektronisch orgel en links een gemetselde plantenbak. Aan de noordzijde van de zaal bevind zich een balkon die vanuit de kerkzaal doormiddel van een trap bereikbaar is, dit balkon is voorzien van nog eens 9 zitbanken. Het gehele complex is gebouwd op betonnen heipalen en betonbalken, voor de beganegrondvloer heeft men een Omnia systeemvloer toegepast. Bruto vloeroppervlakte gebouw is 544m2.

Uitbreiding 2005-2006

sample imageHet Apostolisch Genootschap te Baarn dient op 29 maart 2005 een aanvraag bouwvergunning in bij B&W van Heerenveen voor het gedeeltelijk renoveren en vergroten van de "Plaats van Samenkomst" te Heerenveen. Bij deze aanvraag is tevens een sloopvergunning ingediend voor het slopen van de laagbouw gelegen aan de P. van der Hemstraat-Tjerk Bottemastraat, hiervoor is op 2 juni 2005 een bouwvergunning verleend. Het ontwerp komt van de tekentafels van Terrena Architecten te Rotterdam, verantwoordelijke voor bouw is Bouwgroep Heerenveen. Volgens een oud werknemer van de aannemer is de volledige laagbouw gesloopt en opnieuw opgebouwd.

Plaats van Samenkomst 2005-2006

sample imageAan de hand van de plattegrond uit 2005 wordt hier de nieuwe indeling beschreven gezien vanaf de hoofdentree met tochtportaal en hal aan de P. van der Hemstraat. Links van de volledig vernieuwde hoofdentree met tochtportaal, vinden we een bijzaal met pantry en berging. In het gedeelte aan de TJ. Bottemastraat (oostzijde van het gebouw), is een garderobe met toiletgroepen voor heren en dames met daarnaast een bijzaal, pantry, invalide toilet, bijzaal multifunctioneel, berging en werkkast geprojecteerd. Aan de zuidzijde (achterkant) van het gebouw vinden we een berging, spreekkamer en een tuinberging. De centraal gelegen binnentuin is volledig verwijderd, daar is een verkleinde patio/tuin en een grote hal voor terug gekomen.

Rechts van de hoofdentree vinden we de grote kerkzaal waarvan het dak volledig is vernieuwd en voorzien is van bitumen dakbedekking. Achter deze zaal bevind zich een garderobe, een toiletgroep en een technischeruimte. Op de plattegrond van de kerkzaal zien we dat de begane grond is uitgevoerd met 2 rijen van ieder 9 zitbanken met aan de zuidzijde het podium met daarop centraal een liturgisch centrum met rechts daarvan een elektronisch orgel en links een piano. Het balkon aan de noordzijde van de zaal blijft onveranderd. Aan de achterkant van het complex is een fietsen opstelling gemaakt. Bruto vloeroppervlakte van het gebouw is 680m2 geworden.

Na de ingebruikname van de plaats van samenkomst, werden naar een idee van de heer R. Pen, de bijzalen als eerbetoon aan hen die in de voormalige gemeenschappen de fundamenten hebben gelegd, van een naam voorzien. Aanvankelijk werden de bijzalen, met uitzondering van de spreekkamer, genoemd naar de meest opvallende kleur van de vloerbedekking.

De bijzaal aan de P.van der Hemstraat, de meest noordelijke bijzaal, heeft de naam Stellingwerfzaal gekregen. Deze verwijst naar de lidmaten die na de beëindiging van de gemeenschappen in Scherpenzeel/Wolvega, toetraden tot de Gemeenschap Heerenveen. Stellingwerf-Oosteinde en Stellingwerf-Westeinde maakten deel uit van de tweeëndertig grietenijen in Fryslân. De bijzaal aan de oostzijde van het gebouw, aan de Tjerk Bottemastraat, heeft de naam Haskerlandzaal gekregen. Deze verwijst naar de lidmaten die afkomstig zijn uit de vroegere grietenij/gemeente Haskerland, thans Skarsterlân, t.w. de gemeenschappen Rotsterhaule/Joure.

Noemenswaardigheden

  • In januari 2006 is het hoogste punt van de verbouw bereikt, naar aanleiding daarvan heeft apostel Dick Riemers, hoofdbestuurder van het Apostolisch Genootschap, op 18 januari 2006 een gedenksteen gemetseld in de gevel van het kerkgebouw.
  • Op zondag 15 oktober 2006 werd de kerk, na de verbouwing van een jaar, weer feestelijk in gebruik genomen.
  • In 2007 heeft het Apostolisch Genootschap bij het kerkgebouw een fietsenstalling buiten het bouwvlak zonder vergunning neergezet. Het college van burgemeester en wethouders ging daar niet mee akkoord en verzocht dat de fietsenstalling snel moest worden weggehaald. Op 29 december 2007 werd de fietsenstaaling, ongewijzigd, met de vergunning van 25 september 2007 weer gemonteerd.
  • In de centrale hal is in maart 2007 een kunstwerk van Anke Kuypers geplaatst, de hal ademt ruimte en daarom is 'Romte' ook een toepasselijke naam voor het werkstuk van Kuypers. Zij graveerde het Friese gedicht driedimensionaal in glas.
  • In de week van 13 t/m 17 september 2010 heeft het genootschap zonnepanelen laten plaatsen om ook een bijdrage te leveren aan een schoner milieu.
  • Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van de gemeenschap Heerenveen is een feestelijke reünie 'Kijken en bijpraten', gehouden op 17 maart 2019 te Heerenveen aan de Piet van der Hemstraat 2, van 14.00 uur tot 17.00 uur. Het programma van deze middag was: Een feestelijk ontvangst met een hapje en drankje. Een expositie over de afgelopen 50 jaar, o.a. van Pieter de Leur. Een muzikaal programma en veel gezelligheid!
  • Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief gemeente Heerenveen - Het Apostolisch Genootschap - De Krant van toen.