Cultuurhistorisch Erfgoed

Mr.Halbe Binnertsstraat 11 t/m 42

De 22 woningen aan de Mr. Halbe Binnertsstraat zijn in 1952 gebouwd, in opdracht van NV Bouwkas Nederlandse Gemeenten als onderdeel van 36 woningen in Heerenveen. Verder staan er nog 6 in de Anjelierstraat (eveneens op deze monumentenlijst 6 in de Azaleastraat (dwarsstraat Anjelierstraat). De woningen zijn ontworpen door de Groningse architect F. Klein, met wie H.A. Maaskant regelmatig samenwerkte aan woningbouw in de noordelijke provincies. NV Bouwkas Nederlandse Gemeenten was kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht ter bevordering van eigen woningbezit. Door gestandaardiseerde bestekken werd op kosten bespaard en kwaliteit gewaarborgd.

Locatie

Gesitueerd op de kop van het noordwestelijk kwadrant van de naoorlogse uitbreidingen ten zuiden van de historische kern van Heerenveen tot 1971. Gelegen aan een ruim opgezette straat met twee rijbanen die door een groenstrook gescheiden worden. Tussen trottoir en erf ligt eveneens een groenstrook. Woningen hebben bescheiden voortuinen, de meest oostelijke woningen (twee-onder-één-kap) liggen korter op de rooilijn dan de rijtjeswoningen.

Bouwvolume

Ensemble van in totaal vier woningblokken: twee tegenover elkaar gelegen twee-onder-één-kapwoningblokken met aan de westzijde daarvan twee tegenover elkaar gelegen rijtjeswoningblokken. Woningen met begane grond, eerste verdieping en zolder onder kap op een rechthoekig grondplan. Nokken evenwijdig aan de rooilijn.

Gevels - kunst - ornamentiek

Gevelindeling is grotendeels hetzelfde maar verschilt op enkele punten per woonblok. Noordelijk blok opgetrokken uit wit gekeimde baksteen in klezoorverband. Donkere plint. Ritmisch gevelbeeld: telkens begane grond met iets verdiepte entree, links daarvan een breed, iets uitspringend venster op twee klossen en rechts daarvan een klein vierkant venster met keramische onderdorpel. Op de eerste verdieping links een samengesteld venster en rechts een enkel rechthoekig venster met keramische onderdorpel. Ensemble aan de overzijde wijkt af: is slechts deels gekeimd, gevelindeling is gespiegeld, boven het grote venster een gekeimd vlak met geometrische staaldecoraties (ontbreken bij woningen met luifels). Vensters op de koppen van de blokken, waarvan sommige met soortgelijk hekwerk. De dubbele woning hebben een soortgelijke spiegeling maar zijn beide slechts deels gekeimd, zoals zuidelijke blok. De meest westelijke woning van elk bouwblok heeft een afwijkend gevelbeeld: op de eerste etage drie identieke, rechthoekige vensters en een luifel boven de voordeur. Geometrische staaldecoraties boven vensterpartij begane grond.

Vensters, deuren en dak

Beide ensembles: vensters in wit geschilderde kozijnen met witte of donkere binnenramen. Voordeuren omlijst door een brede band. Zadeldaken met flauwe helling waarvan het wit gekeimde blok oranje gegolfde Hollandse dakpannen heeft en de overige blokken zwarte gegolfde Hollandse dakpannen. Een gemetselde schoorsteen voor elke woning. Bakgoot op gootklossen.

Waardering

 • Cultuurhistorische waarde: De woningen zijn van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van woningbouw door NV Bouwkas Nederlandse Gemeenten. Deze NV had als doel bevordering van eigen woningbezit en bood naast financieringsmogelijkheden ook goede woningen aan. In Nederland zijn honderden van dergelijke woningen gebouwd. Architecten waarmee werd samengewerkt: H.A. Maaskant, F. Klein, A.C. Nicolaï, P. de Vries en anderen. In Heerenveen bouwde architect Klein in opdracht van de bouwkas 36 woningen, waaronder deze 22.
 • Stedenbouwkundige waarde: Van stedenbouwkundige waarde als onderdeel van een planmatige en typische naoorlogse uitbreiding van Heerenveen. Zorgvuldige verdeling wegen en groenstructuur. Bijzonder is het dichter op de rooilijn staan van de blokken met dubbele woningen, wat de monotonie van de bouwblokken doorbreekt. Ensemblewaarde is enigszins aangetast door enkele wijzigingen in de afzonderlijke woningen.
 • Architectuurhistorische waarde: De architectuur is representatief voor de vroege naoorlogse periode: flauwe dakhelling, witgekeimde gevelvlakken, erkerramen, decoratieve luifels en geometrische staaldecoraties boven vensters en witte deuromlijsting. Representatief voor het oeuvre van architect F. Klein, die vaak in opdracht van NV Bouwkas Nederlandse Gemeenten werkte en samenwerkte met H.A. Maaskant, die verantwoordelijk was voor een enorme woningbouwproductie. Gebouwd in naoorlogse traditionele bouwstijl.
 • Gaafheid en herkenbaarheid: Een aantal panden, vooral in de zuidelijke blokken, is architectonisch zeer gaaf. Stedenbouwkundige gaafheid is hoog, de ensemblewaarde is enigszins aangetast door wijzigingen bij afzonderlijke panden. Gevelindeling en raampartijen zijn bij sommige panden gewijzigd. Geometrische staaldecoraties boven vensterpartij missen hier en daar bij woningen zonder luifel.
 • Zeldzaamheid: Hoewel de woningen zijn gebouwd door de NV Bouwkas Nederlandse Gemeenten en niet bedoeld als architectonische unica, hebben ze toch typologische waarde als voorbeeld van een planmatige naoorlogse uitbreiding met woningbouw in Heerenveen.

  Bron: Erfgoednota gemeente Heerenveen

  Terug naar Monumenten.

  Klik hier voor de geschiedenis van de Mr. Halbe Binnertsstraat.