School 2a - OBS De Letterbeam

Maandagmiddag 26 September 1949 werd door het college van B. en W. op het gemeentehuis te Heerenveen besloten tot het bouwen van een 6-klassige Openbare Lagere School met aanverwante werken, op een terrein, gelegen ten Oosten van de Burgemeester Falkenaweg, voor de aanbesteding hadden 19 inschrijvers zich aangemeld voor het uitvoeren van beton- en metselwerk, kozijnen en grondwerk en 18 inschrijvers voor het uitvoeren van glas- en schilderwerk.

Het is dinsdag 24 januari 1950 dat B. en W. tijdens de raadsvergadering met een voorstel kwam tot het geven van namen aan straten. Voorgesteld werd op advies van het bestuur der Stichting Oudheidkamer Heerenveen, om de straten ten oosten van de Burgemeester Falkenaweg naar grietmannen, burgemeesters of wethouders te noemen, zo kreeg de nieuw aan te leggen straat tegenover Huize Honk, met een lengte van ongeveer 340 meter de naam J.P.Engelmanstraat, de daaraan evenwijdig lopende straat de naam H.Hebbesstraat en de verbindingsstraat tussen deze beide de naam Coehoorn van Scheltingaweg. Deze drie straten zijn aangelegd in 1949/50, besluit naamgeving vond plaats op 26 januari 1950.

Op vrijdag 26 mei 1950 werd door B. en W. besloten tot het bouwen van een gymnastieklokaal naast de in aanbouw zijnde school aan de Coehoorn van Scheltingaweg, de totale kosten hiervoor zou f 36.500.— bedragen. Dinsdagmiddag 20 september 1950 werd door de gemeente Heerenveen aanbesteed, het bouwen van een gymnastieklokaal met nevenruimten en een lokaal voor handenarbeid e.a., voor de bouwwerkzaamheden waren 20 inschrijvers binnengekomen en voor het uitvoeren van glas- en schilderwerken 21 inschrijvers.De officiële opening van de school vond plaats op woensdagmiddag 26-09-1951, de leerlingen Eppie Hofma en Klaas Bergsma hesen de nederlandse vlag en Gooitske Stoelwinder en Greta Bosma boden burgemeester G.H. Kuperus de sleutel aanop een door de leerlingen zelf vervaardigd dienblaadje.

Vacatures

sample imageVoor de nieuwe school, die nog in aanbouw was, had men een schoolhoofd en een onderwijzeres nodig, hiervoor werden vacatures in diverse lokale en regionale kranten geplaatst, op de vacature schoolhoofd hadden de volgende personen gereageerd, de heren H.J.Schut te Donkerbroek, H.Polstra te Dantumawoude en J.van der Kamp te Driesum. Op de vacature onderwijzeres had mej. G.Meiessen te Ruinen gereageerd. Uiteindelijk werd op woensdag 13 september 1950 tot hoofd van de Openbare Lagere School de heer H.J.Schut benoemd en tot onderwijzeres werd mej. G.Meiessen benoemd. Dhr.Schut is op 3 januari 1951 begonnen als hoofd van de school.

De school kreeg, zoals alle scholen in Heerenveen, een nummer namelijk 2a., door de aanstelling van dhr.Schut als hoofd werd deze school al gauw "School Schut" genoemd. Op 3 november 1955 werd Jeen van den Berg benoemd tot onderwijzer waar hij tot 16 juli 1963 les heeft mogen geven. Wanneer Jeen mee deed aan een schaatswedstrijd (Elfstedentocht of de Olympische spelen) werd hij vervangen door meester Foppe de Haan, voor iedereen bekend als voormalig trainer van SC Heerenveen. De gemeenteraad heeft op dinsdag 18 juli 1961 besloten dat school 2a, Coehoorn van Scheltingaschool ging heten en op 1 december 1963 is, door de in aanbouw zijnde Scheltingaflat, het adresnummer gewijzigd van nummer 52 naar nummer 100.

Speel en Sportterrein

sample imageIn verband met de bouw van de school met gymnastieklokaal was het dringend nodig om een trottoir en gazon aan te leggen langs drie zijden van de school. Dit betrof de zuidzijde van de J.P. Engelmanstraat, de westzijde van de Coehoorn van Scheltingaweg en de noordzijde van de H.Hebbesstraat. Tevens vond B. en W. het nodig om aan de achterkant van de school, tussen de school en de woningen aan de Burgemeester Falkenaweg, een speel- en sportterrein aan te leggen, voor al deze werken werd door B. en W. een krediet van fl 12000,- beschikbaar gesteld, dit besluit vond plaats op 17 november 1950. Op dit sportterrein werden naast gymnastiek lessen, ook grote volleybal toernooien en andere sportevenementen gehouden, volleybalvereniging "Plan Zuid" maakte hier veelvuldig gebruik van.

Aanleg Meineszstraat

sample imageDoor de aanleg van de Meineszstraat en de daar geplande woningbouw wat plaats vond vanaf 1960, moest het sport-en speelterrein bij de school hiervoor verdwijnen, deze straat maakte een verbinding tussen de J.P. Engelmanstraat en de H.Hebbesstraat. De J.P.Engelmanstraat werd verlengd in oostelijke richting uitkomende op de Europalaan. Omdat het veel gebruikte sportterrein ging verdwijnen was men al snel gestart met de aanleg van een nieuw sportterrein aan de oostzijde van de Coehoorn van Scheltingaschool.

Naast het nieuwe sportterrein is, op de plaats van de plantsoenstrook aan het verlengde van de J.P.Engelmanstraat tussen de Coehoorn van Scheltingaweg en de Europalaan, in 1963 een sportgebouwtje gebouwd wat ingericht werd als was- en kleedgelegenheid. Tot schoonmaker van dit gebouwtje was per 1 september 1964 de heer J. de Vries te Heerenveen benoemd. Dit gebouwtje heeft, nadat het niet meer door de school gebruikt werd, nog jaren dienst gedaan als clubgebouw van de postduiven vereniging "PV de Snelvlieger". In verband met geplande woningbouw is het gebouwtje in 2006 samen met zwembad "De Telle" gesloopt.

Verbouw en uitbreiding

sample imageIn 1978 werden er plannen gemaakt voor een verbouw en uitbreiding van de school, op 12 januari 1978 werd door het gemeentebestuur Heerenveen een bouwaanvraag ingediend en op 16 juni 1978 werd de bouwvergunning verleend. Het betrof hier een nieuw te bouwen 2-klassige openbare kleuterschool die bestond uit een entree met gang, 1 speellokaal en 2 werklokalen die via een aanbouw voorzien van platdak en patio een doorgang bood naar de bestaande school en tot het gymlokaal.

De hoofdingang van de nieuwe kleuterschool bevond zich aan het schoolplein wat gelegen was aan de Hebbesstraat. Officieel was de toegang tot de kleuterschool aan de Meineszstraat 9. Deze uitbreiding was nodig i.v.m. de toename van kleuters aan de openbare kleuterschool „De Blokkendoos" aan de van Goghlaan 71. Deze noodschool bestond uit 2 geprefabriceerde noodlokalen die in de jaren 1964 en 1965 waren gebouwd door Houtbouw Jarino N.V. te Roden. In april 1979 verhuisde de kleuterschool naar de nieuwe school aan de Meineszstraat 9. De opening van de school vond voor genodigden plaats op woensdagmiddag 2 mei 1979 in zwembad "De Telle", voor de kleuters was die ochtend een feest georganiseerd waarvoor alle kleuters feestelijk verkleed waren.

Het schoolplein aan de Hebbestraat werd in 1979 opgedeeld in een deel voor de kleuters en een deel voor de oudere kinderen. Dit werd gescheiden door middel van een speelplastiek bestaande uit losse betonvormen: vijf ballen (kikkerdril), drie kikkervisjes en een grote kikker, geplaatst in een rij. Het grootste deel van de vormen was geplaatst op rubber. Het kunstwerk, "Van kikkerdril tot kikker", is gecreëerd door kunstenaar Anne Woudwijk. Bron: keunstwurk.nl

Fusie en sluiting

sample imageVanwege te weinig leerlingen, fuseerde in 1995 de Kempenaerschool met de Coehoorn van Scheltingaschool en gingen samen op in "De Letterbeam", de Kempenaersschool aan de Dr. Wumkeslaan kreeg de bestemming wijkcentrum. De Letterbeam werd de nieuwe naam van de Coehoorn van Scheltingaschool. Een letterbeam is volgens het Frysk Wurdboek een boom waar letters in geschreven zijn, in de Friese volksmythologie ook wel de plaats genoemd waar de kleine kinderen vandaan komen.

Per 1 augustus 2015 heeft het bestuur van openbaar scholennetwerk De Basis voorgenomen om OBS De Letterbeam te laten fuseren met OBS De Commanderije te Heerenveen. Als gevolg hiervan is OBS De Letterbeam per 1 augustus 2015 gesloten. De belangrijkste reden voor deze voorgenomen scholenfusie was voor het schoolbestuur, de combinatie van het lage en dalende leerlingenaantal en de noodzakelijke herziening van de huisvestingssituatie van zowel De Letterbeam als De Commanderije, 2 jaar lang was de fusieschool tijdelijk gevestigd op de locatie De Fluessen 8. Na de verhuizing, op 1 maart 2017, naar de nieuwe locatie aan de Veluwelaan 47 in Heerenveen, heeft de school de naam OBS Route 0513 gekregen. Op 29 juni 2015 heeft De Letterbeam een afscheidsfeest gehouden op de oude school aan de Coehoorn van Scheltingaweg. Het oude schoolgebouw aan de Coehoorn van Scheltingaweg 100 stond op de nominatielijst om gesloopt te worden i.v.m. geplande woningbouw. In de maanden oktober t/m december van 2018 is het schoolgebouw gesloopt. Op de pagina "Tellepark 3de fase" kunt u het bouwproces van de geplande woningen volgen.

Klik hier voor foto's van OBS De Letterbeam.

Klik hier voor de nieuwbouw 16 woningen Talant.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief Gemeente Heerenveen - Delpher kranten