Cultuurhistorisch Erfgoed

Burgemeester Falkenaweg 126 t/m 140

In 1923 werd een vergunning verleend aan de Vereniging tot stichting en instandhouding voor scholen met de Bijbel voor de bouw van een dubbele onderwijzerswoning op nummer 126 en 128.

Locatie

Deze woningen staan aan de Burgemeester Falkenaweg, het historische ontwikkelingslint van Heerenveen. Dit deel van de weg kenmerkt zich door vrijstaande woningen met gelijke rooilijn. De woningen staan iets teruggelegd op de kavel waardoor een bescheiden voortuin ontstaat. Tussen de voortuin en het trottoir bevinden zich lage, gemetselde muurtjes.

Bouwvolume

Ensemble van acht woningen met kleine onderlinge verschillen. Nummer 126 en 128: Dubbele woning met begane grond, eerste verdieping en plat dak op een rechthoekig grondplan. Nummer 130, 132, 134 en 136: Vier identieke vrijstaande woningen met begane grond, eerste verdieping en zolderverdieping op een rechthoekig grondplan. Nummer 138 en 140: Dubbele woning met begane grond, eerste verdieping en plat dak op een rechthoekig grondplan.

Gevels - kunst - ornamentiek

De gevels van de acht woningen zijn nagenoeg identiek. Gevels opgetrokken uit bruine baksteen in kruisverband, op nummer 138 en 140 zijn de bakstenen rood en op nummer 126 en 128 een plint van grijs pleisterwerk. Asymmetrisch gevelbeeld. Op de begane grond rechts de entree met een opstap en zijvenster, links daarvan een erker met daarop een balkon toegankelijk vanaf de eerste verdieping. Eerste verdieping met openslaande deuren naar het balkon en een kleiner venster boven de voordeur. Venster- en deuropeningen afgewerkt met gemetselde rollagen. Balkon steekt iets over de erker, steunt op witte klossen en met wit houten hek. Gevels zijn gespiegeld bij de dubbele woningen op nummer 126 en 128 en op nummer 138 en 140. Gevelbeëindiging op nummer 126 en 128: attiek van siermetselwerk en gemetselde torentjes, in het midden een halfronde boog. Gevelbeëindiging op nummer 138 en 140: attiek van siermetselwerk.

Vensters, deuren en dak

Vensters in wit geschilderde kozijnen met donkergroene binnenramen. In enkele panden is het glas-in-lood in de bovenlichten nog aanwezig. Nummer 126 en 128 en nummer 138 en 140: plat dak. Nummer 130, 132, 134 en 136: schilddak bedekt met rode gegolfde dakpannen en nok dwars op de rooilijn. Dakgoot op gootklossen. Aan de straatkant een kleine houten dakkapel met plat dak, wit met donkergroen.

Waardering

  • Cultuurhistorische waarde: Wat betreft korrelgrootte, oriëntatie en rooilijn is de woning van waarde als onderdeel van de woonbebouwing aan het historische ontwikkelingslint de Burgemeester Falkenaweg. Van als voorbeeld van de stedelijke groei van de plaats Heerenveen langs een ontwikkelingslint. Uitbreiding van de kern met burgerlijke woningarchitectuur.
  • Stedenbouwkundige waarde: De acht woningen hebben een hoge ensemblewaarde versterkt door de architectonische detaillering van de stedenbouwkundige compositie: vier vrijstaande woningen met kap worden geflankeerd door aan beide kanten dubbele woning met plat dak, de gevels zijn echter identiek.
  • Architectuurhistorische waarde: Het stedenbouwkundige ensemble versterkt de architectonische waarde van acht gelijke gevels, wat betreft gevelcompositie van vensteropeningen, erker met balkon, siermetselwerk en een laag muurtje tussen openbare weg en voortuin. Van waarde als voorbeeld van architectonische vormentaal uit het Interbellum: erker met balkon, siermetselwerk en glas-in-lood-ramen.
  • Gaafheid en herkenbaarheid: Alle woningen hebben kleine wijzigingen ondergaan,deze kleine wijzigingen aan alle woningen zijn geen aantasting van het oorspronkelijke en architectonische karakter van het ensemble. Vooral de stedenbouwkundige gaafheid is hoog.
  • Zeldzaamheid: Individueel zijn de woningen van een lage typologische zeldzaamheid. Als ensemble hebben de woningen een hoge zeldzaamheidswaarde.

    Bron: Erfgoednota gemeente Heerenveen

    Terug naar Monumenten.