Cultuurhistorisch Erfgoed

Burgemeester Falkenaweg 37

De winkel-woning is in 1880 gebouwd, destijds nog aan de Verlengde Dracht. De woning bestaat uit een begane grond en verdieping onder kap op een rechthoekig grondplan.

Locatie

Het pand staat aan het historische ontwikkelingslint Burgemeester Falkenaweg. Dit deel van de Burgemeester Falkenaweg, dicht bij de historische kern, kenmerkt zich door een pandsgewijze bebouwing uit verschillende tijdsperioden en met een afwisselende korrelgrootte. De oostkant, waar het pand staat, is van oorsprong de armere kant met een aaneenschakeling van bescheiden burgerwoningen. Het pand staat direct aan de rooilijn.

Gevels - kunst - ornamentiek

Gevel opgetrokken uit roodbruin baksteen in kruisverband. Evenwichtige gevelgeleding. Plint van grijs pleisterwerk. Entree links in de gevel met daarboven een boog in het metselwerk. Drie hoge schuifvensters met witte onderdorpels en hanenkammen. Gevel afgesloten met witte kroonlijst. Het pand bezit een aantal glas-in-lood-ramen.

Vensters, deuren en dak

De voordeur links in de gevel met opstap en met weerszijde twee smalle ramen en een bovenlicht. Vensters in wit geschilderde kozijnen met witte binnenramen en bovenlichten met glas-in-loodramen. Schilddak bedekt met zwarte, Friese dakpannen, waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. In het midden van het dak een witte houten dakkapel met een plat dak en decoratief houtwerk. Goot in een geprofileerde witte daklijst.

Waardering

  • Cultuurhistorische waarde: Van waarde als voorbeeld van de stedelijke groei van de plaats Heerenveen langs een ontwikkelingslint en uitbreiding van de kern met burgerlijke woningarchitectuur.
  • Stedenbouwkundige waarde: Wat betreft korrelgrootte, oriëntatie en rooilijn is de woning van waarde als onderdeel van de woonbebouwing aan het historische ontwikkelingslint de Burgemeester Falkenaweg. Het vormt een onderdeel van een aantal gelijksoortige woningen aan deze kant van de Burgemeester Falkenaweg.
  • Architectuurhistorische waarde: De architectonische vormentaal is representatief voor het neoclassicisme. Van waarde zijn de schuifvensters met het glas-in-lood, hanenkammen en kroonlijst. Architectuurhistorische waarde wordt versterkt door de hoge gaafheid.
  • Gaafheid en herkenbaarheid: De oorspronkelijk open ruimte tussen dit pand en het rechter buurpand is later bebouwd.Hoge architectonische en stedenbouwkundige gaafheid.
  • Zeldzaamheid: De woning is van een lage typologische zeldzaamheid: op landelijk niveau zijn grote aantallen van vergelijkbare woningen gebouwd. In Heerenveen is het woningtype ook niet bijzonder, maar van waarde door de hoge gaafheid en de plaats in het ontwikkelingslint.

    Bron: Erfgoednota Gemeente Heerenveen

    Terug naar Monumenten.