Cultuurhistorisch Erfgoed

Burgemeester Falkenaweg 53 en 55

De dubbele woning staat aan het historische ontwikkelingslint Burgemeester Falkenaweg. Dit deel van de Burgemeester Falkenaweg kenmerkt zich door vrijstaande woningen met gelijke rooilijn. De woningen zijn onderdeel van de wand van vrijstaande woningen en staat op een rechthoekig kavel met een voor- en achtertuin. De voortuin wordt van het trottoir gescheiden door een laag gemetseld muurtje.

Bouwvolume

Dubbele woning met begane grond, eerste verdieping en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De woningen zijn gespiegeld binnen het bouwblok. Het dak is een samengestelde kap van een schilddak met dwars daarop twee zadeldaken aan de voorkant. Het middendeel van de voorgevel ligt iets terug in de gevel.

Gevels - kunst - ornamentiek

Gevels van metselwerk van lichtbruine baksteen in klezorenverband met verdiepte lintvoegen. Plint van donkerder baksteen in klezorenverband, die deels van de gevel ligt zodat een plantenbak ontstaat. Symmetrische gevelindeling. De entrees van beide woningen bevinden zich in het midden. Op de hoeken van zowel de begane grond als verdieping grote vensters die om de hoek doorlopen. Boven de voordeuren en vensters op begane grond een eenvoudige witte houten luifel.

Vensters, deuren en dak

De vensters bestaan uit witte houten kozijnen, verticaal geleed in enkele ramen. Naast de voordeuren smalle vensters met glas-in-lood van blank glas. De samengestelde kap is bedekt met zwarte gegolfde pannen. De puntgevels aan de voorkant zijn uitgevoerd in siermetselwerk in een visgraatmotief. Een ruime overstek afgewerkt met wit houtwerk. Eenvoudige witte houten dakgoot. Symmetrisch geplaatste dakramen in dakschild boven voorgevel. Kantpannen op overgang van dak naar puntgevel.

Waardering

  • Cultuurhistorische waarde: Van waarde als voorbeeld van de stedelijke groei van de plaats Heerenveen langs een ontwikkelingslint. Uitbreiding van de kern met burgerlijke woningarchitectuur.
  • Stedenbouwkundige waarde: Wat betreft korrelgrootte, oriëntatie en rooilijn is de woning van waarde als onderdeel van de woonbebouwing aan het historische ontwikkelingslint de Burgemeester Falkenaweg.
  • Architectuurhistorische waarde: Waarde als voorbeeld van architectonische vormentaal uit het Interbellum: zorgvuldige compositie van bouwvolumes en kap, bijzonder metselverband, witte houten kozijnen met roedeverdeling en breed profiel, kap met grote overstek.
  • Gaafheid en herkenbaarheid: Zowel de architectonische als stedenbouwkundige gaafheid is hoog. De woningen hebben weinig ingrijpende wijzigingen aan de buitenkant ondergaan.
  • Zeldzaamheid: De woningen zijn van een lage typologische zeldzaamheid: op landelijk niveau zijn grote aantallen van vergelijkbare woningen gebouwd. In Heerenveen is het woningtype ook niet bijzonder, maar van waarde door de hoge gaafheid en de plaats in het ontwikkelingslint.
  • Bron: Erfgoednota Gemeente Heerenveen

    Terug naar Monumenten.