Cultuurhistorisch Erfgoed

Burgemeester Falkenaweg 72

De woning staat aan het historische ontwikkelingslint Burgemeester Falkenaweg. Dit deel van de Burgemeester Falkenaweg kenmerkt zich door vrijstaande woningen met gelijke rooilijn. Achter deze wand is één van de eerste planmatige uitbreidingen van Heerenveen gerealiseerd. De woningen zijn onderdeel van de wand van vrijstaande woningen en staat op een rechthoekig kavel met een voor- en achtertuin.

Bouwvolume

Begane grond en kapverdieping met 1ste verdieping en een zolder op een rechthoekig grondplan. Zadeldak met lichte overstek. Nokrichting dwars op de rooilijn.

Gevels - kunst - ornamentiek

De gevel is opgetrokken uit roodbruin baksteen in halfsteensverband. De voordeur zit rechts verdiept in de voorgevel. Links daarvan een breed venster met roedeverdeling. Op de verdieping een laag, breed venster met vaste plantenbak. In de puntgevel een klein, smal venster. De dakgoot aan de zijgevels loopt deels door over de voorgevel.

Vensters, deuren en dak

De vensters in witte kozijnen en groene binnenramen. Donkergroene houten voordeur. De kap is een zadeldak met links en rechts een lichte overstek, afgewerkt met een brede wit-groene rand. Bedekt met zwarte gegolfde dakpannen. Links en rechts een houten dakkapel met plat dak. Midden op de nok is een schoorsteen.

Waardering

  • Cultuurhistorische waarde: Wat betreft korrelgrootte, oriëntatie en rooilijn is de woning van waarde als onderdeel van de woonbebouwing aan het historische ontwikkelingslint de Burgemeester Falkenaweg. Van als voorbeeld van de stedelijke groei van de plaats Heerenveen langs een ontwikkelingslint. Uitbreiding van de kern met burgerlijke woningarchitectuur.
  • Stedenbouwkundige waarde: Wat betreft korrelgrootte, oriëntatie en rooilijn is de woning van waarde als onderdeel van de woonbebouwing aan het historische ontwikkelingslint de Burgemeester Falkenaweg.
  • Architectuurhistorische waarde: Waarde als voorbeeld van architectonische vormentaal uit het Interbellum: zorgvuldige gevelcompositie, witte houten kozijnen, steile kap en overstek.
  • Gaafheid en herkenbaarheid: Zowel de architectonische als stedenbouwkundige gaafheid is hoog. De woning heeft weinig ingrijpende wijzigingen aan de buitenkant ondergaan. De dakkapellen lijken een latere toevoeging.
  • Zeldzaamheid: De woning is van een lage typologische zeldzaamheid: op landelijk niveau zijn grote aantallen van vergelijkbare woningen gebouwd. In Heerenveen is het woningtype ook niet bijzonder, maar van waarde door de hoge gaafheid en de plaats in het ontwikkelingslint.
  • Bron: Erfgoednota Gemeente Heerenveen

    Terug naar Monumenten.