Cultuurhistorisch Erfgoed

Burgemeester Falkenaweg 78 en 80

De dubbele woning staat aan het historische ontwikkelingslint Burgemeester Falkenaweg. Dit deel van de Burgemeester Falkenaweg kenmerkt zich door vrijstaande woningen met gelijke rooilijn. Achter deze wand is één van de eerste planmatige uitbreidingen van Heerenveen gerealiseerd. De woningen zijn onderdeel van de wand van vrijstaande woningen en staat op een rechthoekig kavel met een voor- en achtertuin. De voortuin wordt van het trottoir gescheiden door een laag gemetseld muurtje. Kadestraal nr. HRV01-A-8607 / 3818

Bouwvolume

Dubbele woning met begane grond, eerste verdieping en zolderverdieping. Het dak is een samengestelde kap van twee schilddaken, met de nok van de linker- en rechterkap respectievelijk evenwijdig aan en loodrecht op de rooilijn staat. Het rechterdeel van de gevel, met een erker op de begane grond, en de kap ligt verder naar voren.

Gevels - kunst - ornamentiek

Gevels van metselwerk van bruine baksteen in klezorenverband. De entrees van beide woningen bevinden zich in het midden. Beide woningen hebben grote vensters in de voorgevel op zowel de begane grond als eerste verdieping. De openingen hebben geen bijzondere afwerking. De erker van de rechterwoning heeft een plat dak en is afgewerkt met een eenvoudige witte houten daklijst.

Vensters, deuren en dak

De vensters bestaan uit witte houten kozijnen, verticaal geleed in enkele ramen. Sommige ramen hebben glas-inlood met blank glas. Bij de linkerwoning zijn bewegende delen donkergroen uitgevoerd. De voordeuren zijn van hout met kleine ruitjes, met ieder een eigen kleur: donkergroen en blank hout. De samengestelde kap bestaat uit twee schilddaken bedekt met zwarte gegolfde pannen. Het rechterschild van de rechterkap loopt door tot net boven de erker op de begane grond. In dit dakschild zitten een hoge gemetselde schoorsteen met aan weerszijden witte houten dakkapellen met plat dak en een balkon. Ruime overstek afgewerkt met wit houtwerk.

Waardering

  • Cultuurhistorische waarde: Van waarde als voorbeeld van de stedelijke groei van de plaats Heerenveen langs een ontwikkelingslint. Uitbreiding van de kern met burgerlijke woningarchitectuur.
  • Stedenbouwkundige waarde: Wat betreft korrelgrootte, oriëntatie en rooilijn is de woning van waarde als onderdeel van de woonbebouwing aan het historische ontwikkelingslint de Burgemeester Falkenaweg. De ommuurde voortuin versterkt deze waarde.
  • Architectuurhistorische waarde: Waarde als voorbeeld van architectonische vormentaal uit het Interbellum: zorgvuldige compositie van bouwvolumes en kap, bijzonder metselverband, witte houten kozijnen met glas-in-loodramen, steile kap en grote overstek.
  • Gaafheid en herkenbaarheid: Zowel de architectonische als stedenbouwkundige gaafheid is hoog. De woning heeft weinig ingrijpende wijzigingen aan de buitenkant ondergaan.
  • Zeldzaamheid: De woning is van een lage typologische zeldzaamheid: op landelijk niveau zijn grote aantallen van vergelijkbare woningen gebouwd. In Heerenveen is het woningtype ook niet bijzonder, maar van waarde door de hoge gaafheid en de plaats in het ontwikkelingslint.
  • Bron: Erfgoednota Gemeente Heerenveen

    Terug naar Monumenten.