Cultuurhistorisch Erfgoed

Burgemeester Falkenaweg 98 - 104

Burgemeester Falkenaweg 98-104 is een voormalige marechaussee-kazerne. De voormalige kazerne werd in 1933 gebouwd ter vervanging van de oude kazerne aan de Fok. De oorspronkelijke paardenstal aan de Oude Molenweg is in 1949 verbouwd tot garage. Inmiddels is de voormalige kazerne opgesplitst in individuele woningen met bedrijfsruimte en een garage. Kadestraal nr. HRV01-A-5665 / 5666 / 5667

Locatie

De voormalige kazerne staat aan het historische ontwikkelingslint Burgemeester Falkenaweg. Dit deel van de Burgemeester Falkenaweg kenmerkt zich door vrijstaande woningen met gelijke rooilijn. Achter deze wand is één van de eerste planmatige uitbreidingen van Heerenveen gerealiseerd. De voormalige kazerne staat op de hoek met de Oude Molenweg, een kleine zijstraat naar achtergelegen woonwijk. De voormalige kazerne ligt iets verhoogd. De voortuin wordt van het trottoir gescheiden door een laag gemetseld muurtje.

Bouwvolume

De voormalige kazerne bestaat uit twee bouwvolumes met daartussen een klein verbindend bouwvolume. Het hoofdbouwvolume ligt evenwijdig aan de Burgemeester Falkenaweg en bestaat uit begane grond, eerste verdieping met zolderverdieping op rechthoekige plattegrond. Het andere bouwvolume ligt evenwijdig aan de Oude Molenweg en heeft een rechthoekig grondplan met een bouwlaag en een zolderverdieping. De nok van de beide bouwvolumes ligt respectievelijk evenwijdig aan de Burgemeester Falkenaweg en Oude Molenweg.

Gevels - kunst - ornamentiek

Woningen opgetrokken uit oranjebruine baksteen in halfsteensverband. Voorgevel van elke woning opgebouwd uit een voordeur, een groot venster en een smal kleiner venster. Baksteenband in afwijkend metselverband over de gehele gevel langs onderzijde vensters. Geprofileerde gemetselde gevelbeëindiging. Bijzonder metselwerk.

Vensters, deuren en dak

De vierkante vensters duiden op de plaatsing van de woonkamers. Verticale roedeverdeling en een rollaag. De smalle vensters duiden op de plaatsing van het toilet. Witte kozijnen en donkergroene of witte binnenramen. Voordeur met bovenlicht. Vierkante vensters in de dakkapellen. Zadeldak met oranje gegolfde Friese dakpannen. In de dubbele woningen zitten aan beide kanten van het dak een dakkapel en op de nok een gemetselde schoorsteen. De geschakelde woningen hebben een dakkapel met plat dak aan de voorkant.

Wijzigingen

In architectuur: later toegevoegde lambrisering. In stedenbouwkundige opzet: met de sloop van de panden aan de overzijde van de straat wordt de stedenbouwkundige gaafheid ernstig aangetast.

Waardering

  • Cultuurhistorische waarde: In Nederland vormde de typologie van het tuindorp een belangrijke stap in de ontwikkeling van de sociale woningbouw. De Compagnonstraat is van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van de woningbouwontwikkeling in de jaren twintig van de vorige eeuw in Nederland en in Heerenveen in het bijzonder.
  • Stedenbouwkundige waarde: Van waarde als onderdeel van een samenhangend stedenbouwkundig ensemble met tuindorpachtige opzet. Van waarde: straatprofiel, verspringende rooilijn, groene karakter door aanwezigheid voortuinen.
  • Architectuurhistorische waarde: De woningen zijn uitgevoerd in een traditionele vormentaal met expressionistische invloeden. Van architectonische waarde vanwege de voor een tuindorp typerende afwisseling in gebouwtypologieën (zowel dubbele als geschakelde woningen met verschillende nokrichtingen) en de zorgvuldige baksteenarchitectuur. Van architectuurhistorische waarde als gebouw uit het oeuvre van A. Baart, een lokale architect die veel in Heerenveen bouwde.
  • Gaafheid en herkenbaarheid: De woningen hebben geen ingrijpende wijzigingen ondergaan en zijn architectonisch gaaf. Hoge gaafheid versterkt de architectuurhistorische waarde. De huidige stedenbouwkundige gaafheid zal in de toekomst aangetast worden wanneer nieuwbouw aan de overzijde zich niet naar de tuindorpprincipes voegt.
  • Zeldzaamheid: Van typologische waarde als herkenbaar voorbeeld van woningen gebouwd met tuindorpprincipes als uitgangspunt.
  • Bron: Erfgoednota Gemeente Heerenveen

    Terug naar Monumenten.

    Klik hier voor de geschiedenis van de Marechausseekazerne