Van Halschool tot Wijkcentrum De Kempenaer

De raad van Heerenveen heeft in zijn vergadering van 7 December 1953 besloten tot vermeerdering van het aantal scholen te Heerenveen met een achtklassige school voor openbaar gewoon en voortgezet lager onderwijs met gymnastieklokaal ten westen van de Eeltje Halbertsmastraat. Het krediet voor de bouw van de school wat door de raad van Heerenveen was aangevraagd, werd op 5 juli 1954 door Ged. Staten van Friesland goedgekeurd. In 1954 is het gedeelte van de E.Halbertsmastraat, waar de school aan gelegen is in westelijke richting verlegd. Op 14 april 1955 heeft de raad van Heerenveen besloten dit gedeelte de naam Dr. Wumkeslaan te geven, het adres van de school met gymnastieklokaal werd dus Dr. Wumkeslaan 2-4.

Besluit en aanbesteding

sample imageNamens B. en W. van Heerenveen is op 14 februari 1955, aanbesteed het bouwen van een 8-klassige halschool met handenarbeidlokaal en nevenruimten, alsmede een gymnastieklokaal met was- en kleedruimten en de daarbij behorende werken, op een terrein gelegen aan de E. Halbertsmastraat in Plan Zuid te Heerenveen. Deze aanbesteding werd gegund aan de firma Schaap en Buwalda te Heerenveen.

Bouwvergunning

sample imageOp 23 mei 1955 is door het gemeentebestuur van Heerenveen een bouwvergunning verleend voor het bouwen van een halschool met naastgelegen gymnastieklokaal, rijwielstalling, enz. aan de Dr. Wumkeslaan 2-4. Bouwsom f 349.947,-. De verantwoordelijke voor de bouw is de firma Schaap en Buwalda te Heerenveen. Op 10-06-1955 was men klaar met het leggen van de fundamenten, dit stond namelijk vermeld in de Friese Koerier van 24 juni 1955.

Omschrijving school 1956

sample imageDe school is ontworpen door ir.H.Baars, directeur van de Gemeentewerken Heerenveen, naar het halschool principe. Het schoolgebouw bestaat uit een hoofdingang met een kleine hal, een trappenhuis, met aan de linkerzijde de centrale hal en aan de rechterzijde het handenarbeidlokaal. In het trappenhuis op de begane grond en de verdieping zijn een garderobe en 2 toiletblokken, 1 voor de jongens en 1 voor de meisjes. In 1956 is in het trappenhuis een wandschildering gemaakt door kunstenaar Frits Klein. Naast de lokalen aan de straatzijde, zijn op de begane grond en de verdieping ook 2 toiletblokken aanwezig.

Het heeft in totaal acht leslokalen, waarvan er vier op de begane grond en vier op de verdieping, liggend aan de centrale hal die gebruikt kon worden voor gezamelijke activiteiten, er waren in deze hal veel functionele kleuren toegepast. Deze acht klaslokalen waren aan beide zijden voorzien van raampartijen, linoleum vloeren, prachtige verlichting, luchtverwarming, sanitair, gordijnen en voor de leerlingen in de eerste klas tafeltjes met losse stoeltjes. In de oostgevel van het schoolgebouw is een keramisch mozaïek geplaatst genaamd "de boom der kennis", vervaardigd door de Harense kunstenaar Anno Smith. De noordgevel, grenzend aan het schoolplein, is voorzien van hoge raampartijen.

Het schoolplein zat vol nieuwigheden, zo was in de betegeling een compleet stratenplan met trottoirs en oversteekplaatsen verwerkt en stonden er echte verkeersborden van verkleinde afmetingen. Het was volgens de inspecteur voor het lager onderwijs de heer E. Doorenbos de eerste school in Nederland waar het speelplein dienstig is gemaakt aan het verkeersonderwijs.

Aan de overkant van het ruime speelplein is een imposante gymnastiekzaal, die volgens inspecteur Doorenbos de op een na het grootste schoolgymnastiekzaal in Nederland is (de grootste was die van het lyceum te Emmen). Het is voorzien van wc's, garderobe, kleedruimte, wasgelegenheid en 8 douches en een sportzaal met inpandige bergruimte voor de sporttoestellen. In de oostgevel van de gymzaal zijn drie keramische mozaïek en geplaatst van sportende kinderen, deze zijn ook vervaardigd door de Harense kunstenaar Anno Smith. De zuidgevel van het gebouw is voorzien van hoge raampartijen.

Opening De Halschool 1956

sample imageDe officiële opening vond plaats op vrijdag 24 augustus 1956, deze werd verricht door burgemeester G. H. Kuperus, er waren honderd genodigden aanwezig. Voor de ingang stonden de leerlingen Lucie Mulder (12) en Jan Keyzer (10) te wachten met de sleutel van de school om deze op de gebruikelijke wijze de burgemeester aan te bieden. Mede door de groei van het aantal leerlingen in het openbaar lager onderwijs, zijn voor het nieuwe schooljaar de klassen 4, 5 en 6 van de o.l. school no.2, gevestigd aan het Gemeenteplein, samen met dhr. G.van Delden overgeplaatst naar de Halschool. De overige klassen zijn overgeplaatst naar school no.2a bij dhr.Schut aan de Coehoorn van Scheltingaweg. Door de aanstelling van dhr. G.van Delden als hoofd van de halschool, werd deze school al gauw "school van Delden" genoemd.

De Halschool wordt in diverse advertenties van sportevenementen en zelfs in de gemeenteraad ook wel "school van Delden" genoemd (1955 tot 1960). Dhr. Halbertsma werd in het begin van het eerste schooljaar benoemd als conciërge van de school, in december 1956 is hij van vier meter hoogte van een ladder gevallen en liep daarbij een hoofdwond en een gekneusde arm op.

Na de benoeming van W. Dijksma als nieuw hoofd van de Halschool in 1960, werd de school ook wel "school Dijksma" genoemd, dat was in die periode de meest gebruikte manier om een school zo te vernoemen maar het waren geen officiële namen van de school, op 17 juli 1961 besloot de gemeenteraad dat alle scholen in Heerenveen een naam moesten krijgen, de Halschool kreeg de naam Openbare Lagere School "De Kempenaer".

Sportactiviteiten

sample imageIn de gymzaal werden turnwedstrijden gehouden en veel balsporten beoefend, onder andere door Volleybalclub Be Quick en volleybalteam PZH, beiden uit Heerenveen. PZH speelde hier heel veel toernooien. Op 21 maart 1957 organiseerde de Politie Sport Vereniging Heerenveen (PSVH) een politie vollybaltoernooi voor de A-teams. Op 22 maart 1958 werd er een badmington demonstratie gegeven van nationale- en internationale bekende spelers. Daarnaast werd de gymzaal veel gebruikt door scholen uit de gemeente Heerenveen. Tot op heden (2018) wordt de gymzaal nog steeds veel gebruikt door diverse sportverenigingen.

Onder leiding van Meester Zwier Dijkmeijer werd een wandelclub opgericht, die vanaf 1967 in de noordelijke provincies maar ook landelijk veel eerste prijzen behaalde. In 1968 is de eerste wandelclub van de Kempenaerschool definitief in het bezit gekomen van de Andries Kuiper wisselbeker voor de succesvolste groep van de Noord Nederland Wandelsport Bond, zij behaalde ook in het seizoen 1969 de beste prestaties. Twaalf keer bereikte de Kempenaerschool het puntentotaal van 30 en de heer Z. A. Dijkmeijer mocht uit handen van bondsvoorzitter Jaasma een nieuwe uitgave van de wisselbeker in ontvangst nemen.

Verbouw en samenvoeging

 • In Buurtcentrum De Stoof werd in 1980 peuterspeelzaal “de Baggertjes” opgericht deze verhuisde in 1983 naar de Kempenaer.
 • In juli 1985 werd de openbare kleuterschool het Mierennest aan De Kempenaer toegevoegd, zodat het nu de functie krijgt van Openbare Basis School De Kempenaer. Peuterspeelzaal de Baggertjes bleef in de Kempenaer.
 • In 1995 werd het nabij gelegen buurtcentrum De Stoof gesloopt, hun activiteiten werden na schooltijd in de Kempenaer voortgezet.
 • Op Woensdagmiddag was er een kinderclub en op Vrijdagmiddag een kleuter instuif, in de avonduren een kinderkookcafé en op Zaterdag bingo en klaverjassen, met daarnaast nog veel meer activiteiten.
 • In 1996 vond er een fusie plaats met de Coehoorn van Scheltingaschool (aan de Coehoorn van Scheltingaweg 100). De school ging daar verder onder de naam "De Letterbeam".
 • In 1998 kreeg de Kempenaer de functie van wijkcentrum, hierin zijn wijkbeheer en stichting Caleidoscoop gevestigd, later verhuisde deze stichting naar het wijkcentrum de As op De Greiden, de opbouw medewerker bleef wel actief voor de wijk Heerenveen-Midden.
 • In 1999 werd er een aanbouw gerealiseerd aan de rechterzijde van het pand, dit diende als keuken en berging.
 • In 2002 werd het schoolplein meer ingericht voor de peuters.
 • Bij het gymlokaal is de gevel met hoge raamvensters grotendeels vervangen door metselwerk.
 • In 2004 vond er in de Kempenaer een grondig renovatie plaats, zo werden de ramen vervangen voor dubbel glas, de zonwering werd vernieuwd en het interieur werd aangepast.
 • In 2006 werd het gebouw van binnen opnieuw geschilderd en werd het aangepast, zo werden er in de kantine tussenwanden geplaatst om zo een ruimte te creëren waar nu Steunpunt De Barones gevestigd is.
 • In 2014 verhuisde de peuterspeelzaal naar het Mierennest.
 • In 2016 werd er begonnen met de aanleg van een Jeu de Boules baan. Op 13 september werd deze door wethouder Jelle Zoetendaal geopend doormiddel van een potje Jeu de Boules.
 • In 2017 verhuisde de peuterspeelzaal van het Mierennest naar het MFC op de Akkers.
 • In juni 2018 werd de in 2002 ingerichte speelplaats van de peuterspeelzaal en de schooltuin verwijderd.
 • In juli 2018 werd het dak van de gymzaal geïsoleerd en voorzien van nieuw dakleer.
 • In 2018 is de huidige functie van wijkcentrum De Kempenaer het verhuren van ruimtes aan culturele maatschappelijke organisaties, het wijkcentrum wordt gerund door vrijwilligers en de wijkraad van Heerenveen-Midden.
 • Klik hier voor foto's van de Halschool.

  Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief Gemeente Heerenveen - Delpher kranten