Cultuurhistorisch Erfgoed

Koornbeursweg 67 t/m 73

In 1949 werd door het gemeentebestuur een vergunning verleend aan het gemeentebestuur voor het bouwen van een industrieflat-werkplaatsengebouw met twee bovenwoningen en transformatorstation. Op 9 mei 1949 werd de eerste steen gelegd door Mr. H.P. Linthorst Homan, toenmalig Commissaris van de Koningin in Friesland. Sindsdien is het pand door verschillende bedrijven betrokken, waaronder door de brandweer tussen 1966 en 2002.

Locatie

Pand is gesitueerd op de hoek van de Sieger van der Laanstraat en de Koornbeursweg, nabij een rotonde. Het behoort tot het gebied dat in de vroege naoorlogse periode werd uitgebreid. Het staat iets terug achter de rooilijn op een rechthoekige en diepe kavel, dat voor het grootste deel betegeld is. Het voormalige werkplaatsengebouw bestaat uit twee bouwvolumes: het poortgebouw met daarachter de lagere, langwerpige werkplaatsgebouwen die dwars op het poortgebouw gesitueerd is. Het achterliggende gebied was vroeger via de poort bereikbaar. Kadestraal HRV01

Bouwvolume

Poortgebouw: begane grond, eerste verdieping en verdieping onder de kap op een rechthoekig grondplan. Nok parallel aan de rooilijn. Bijgebouw (haaks op het poortgebouw) van een bouwlaag onder plat dak op een langwerpig grondplan. Tussen de twee gebouwen zit een ruimte van ongeveer 15 meter.

Gevels - kunst - ornamentiek

Gevels opgetrokken uit roodbruine baksteen in klezoorverband. Symmetrisch gevelbeeld. In het midden op de begane grond een voormalige poort die veranderd is in een breed portiek, afgesloten met een brede segmentboog met sluitstenen. In het portiek een brede garagedeur en een entree. Aan beide zijden wordt het portiek geflankeerd door drie grote vierkante openingen afgesloten met een rollaag. Uiterst links en rechts in de gevel een deur met segmentboog en sluitstenen met daarboven een rond raam met rondlopende rollaag en sluitstenen. Boven elke vierkante opening twee rechthoekige, verticale vensters, behalve boven de twee uiterste openingen; hierboven bevinden zich horizontale vensters, afgesloten met getoogde strekken. Boven de poort vier kleinere rechthoekige vensters, afgesloten met getoogde strekken. Het middendeel van de gevel, boven de poort loopt door in een tuitgevel met twee vierkante vensters. In de voorgevel een gevelsteen ter herinnering aan de eerste steenligging.

Vensters, deuren en dak

Vensters in wit geschilderde kozijnen met witte binnenramen en roedeverdeling. Grote vierkant gevelopeningen in wit geschilderde kozijnen. Zadeldak bedekt met oranje, gegolfde dakpannen. In het voorste dakschild een groot gemetselde dakkapel en twee kleinere dakkapellen met vensters en een zadeldak. Witte bakgoot op gootklossen.

Wijzigingen

Ten opzichte van de bouwtekeningen heeft de voorgevel van het pand een flinke wijziging ondergaan. Oorspronkelijk bestond de begane grond ook uit dezelfde ramen als die op de eerste etage en was het huidige portiek nog een poort.

Waardering

 • Cultuurhistorische waarde: Van waarde omdat het kort na de oorlog, geïnitieerd door het gemeentebestuur, als rijksgebouw werd neergezet. Daarmee is het gebouw representatief voor het ingrijpen van verschillende overheden om de maatschappij en economie van na de oorlog weer op de rit te krijgen.
 • Stedenbouwkundige waarde: Vanwege stedenbouwkundige waarde door de oriëntatie op de Koornbeursweg en de forse korrelgrootte van het gebouw, die als afsluiting werkt van de zuidelijker gelegen woonbuurt.
 • Architectuurhistorische waarde: Van architectuurhistorische waarde vanwege het bijzondere gebouwtype en de traditionele vormentaal waar naar teruggegrepen wordt: typologie van het poortgebouw, symmetrische gevelindeling, venster met roedeverdeling, rode baksteen, zadeldak, tuitgevel. Eveneens van waarde als onderdeel van het oeuvre van J. Bosma en L. van Houten van Bosma‟s architectenbureau, een bureau dat indertijd bijzonder actief was in Heerenveen en omstreken. Gebouwd in naoorlogse traditionele bouwstijl.
 • Gaafheid en herkenbaarheid: Stedenbouwkundig gaaf, architectonische gave is aangetast door de wijzigingen in de voorgevel van de begane grond. Het karakter van het pand is echter redelijk in tact gebleven.
 • Zeldzaamheid: Van bijzondere typologische waarde, uniek in de gemeente Heerenveen.
 • Bron: Erfgoednota Gemeente Heerenveen

  Terug naar Monumenten.

  Klik hier voor de geschiedenis van de Broedstoof.

  Klik hier voor het fotoalbum van De Broedstoof.