Burgemeester Kuperusplein

Aan de zuidzijde van het Burgemeester Kuperusplein zijn tussen 1966 en 1978 een aantal bankinstellingen gevestigd op de voormalige gronden van de firma P.Wagter en Zn.. Voor veel Heerenveners ook wel bekend als 'de tuinen van Wagter', de geschiedenis hiervan is te vinden in de rubriek Gebouwen en Omgeving. De eerste bank die op deze gronden gebouwd werd was de AMRO Bank gevolgd door de Raiffeisenbank, het PTT-kantoor, de NMB en op de zuid-westhoek van het plein de ABN Kingma's Bank. Daardoor werd het plein in de volksmond ook wel het Muntplein genoemd, in een krantartikel komen we zelfs de naam Wallstreet tegen. De Raiffeisenbank/Rabobank wordt op deze pagina niet behandeld, daarvoor is een aparte pagina gemaakt, deze is ook te vinden in de rubriek Gebouwen en Omgeving.

Geschiedenis AMRO Bank

De geschiedenis van de AMRO Bank begint op het Breedpad, daar was in 1916 een bankkantoor gevestigd van Mispelblom/Beijer, deze bank fuseerde in 1918 met de Friesche handelsbank onder de nieuwe naam Friesche Bank. In 1934 werd deze bank overgenomen door de Amsterdamse Bank, in 1951 kwam het kantoor van de Nederlandse handelsmaatschappij erbij.

De Bouw van de AMRO Bank

sample imageIn 1965 fuseerden de Amsterdamse Bank en de Rotterdamse Bank, deze beide banken gingen verder onder de naam AMRO Bank. In 1966 werd begonnen met de bouw van een nieuw bankgebouw aan de zuidzijde van het Burgermeester Kuperusplein op de hoek van de Coehoorn van Scheltingaweg. Architect ir. J. Risseeuw uit Oosterbeek heeft het bankgebouw ontworpen, aannemer W. van Meulen uit Heerenveen heeft het gebouwd. In de keuze van de bouwplaats heeft, behalve de centrale ligging tussen industrie en middenstand, tevens de ruime parkeermogelijkheid die het Burg.Kuperusplein biedt meegespeeld .

Het gebouw heeft 4 etages, inclusief het souterrain waarin o.a. de archief- en kluisruimten komen. De bovenste etage wordt woonruimte. Het architectonisch bijzonder aantrekkelijke ontwerp voorziet op de eerste en tweede etage o.a. in grote werkruimten, afzonderlijke vertrekken voor directie, spreekkamers, een ruime kas- en effectenhal, coupon- knipkamertjes en een kantine voor het personeel. De frontbreedte is 23 meter, de diepte 25 meter en de hoogte, gemeten vanuit het souterrain, 14 meter. In 1968 was het gebouw gereed en was er veel lof voor de architect voor dit juweeltje van Heerenveen. Ook de kunst in het gebouw was niet vergeten, zo hangt er een glasplastiek en de ingang van de kluis is geflankeerd door een keramische muurplastiek, de wanden zijn getooid met reproducties van moderne schilderijen. De totale kosten van het gebouw was 1.400.000 gulden.

De opening van de AMRO Bank

sample imageDirecteur DRS.W.A. Dibbits en zijn personeel verhuisde van achter de kerk naar dit nieuwe pand. Als dank overhandigde Dibbits de Burgemeester van Heerenveen een bedrag van 1000 gulden voor de vlotte medewerking. Het gemeentebestuur kon dit geld naar eigen goed vinden besteden aan een cultureel of sociaal doel. De Burgermeester wenste de AMRO Bank veel geluk met het nieuwe gebouw. De officiële opening werd verricht door de directeur van het AMRO genootschap, Mr.G.P. Kortenhorst. Tijdens de bijeenkomst van genodigden wees hij erop dat de functie van de banken in het algemeen sterk aan het veranderen was. Niet alleen de industrie en nijverheid maar vooral kleine middenstanders en particulieren konden gebruikmaken van de talloze diensten. Onder de genodigde bevonden zich onder andere de Friese districtsdirecteuren Mr.P.K. Hofstee en A. Boosman uit Leeuwarden, Mr. B. Olthof van de Friese Kamer van Koophandel en de heer J. Suwijn (voormalig directeur van de Amsterdamse Bank in Heerenveen). Mr. G.P. Korstenhorst bood de sleutel van de kluis aan de heer Dibbits als openingshandeling.

Fusie ABN - AMRO Bank

sample imageOp 21 september 1991 vond er een fusie plaats tussen de Algemene Bank Nederland en de AMRO Bank. Rob Hazelhof van de ABN en Roelof Nelissen van de AMRO zetten toen hun handtekening en de ABN AMRO Bank was een feit. De ABN-Kingmasbank was gehuisvest aan het Burgermeester Kuperusplein in het door Dijkoma NV uit Den Haag te huur aangeboden kantoorpand op de hoek van de Koornbeursweg en het Kuperusplein, tegenover de ING Bank, dit pand kwam na de fusie met de AMRO Bank leeg te staan.

Sluiting - ABN AMRO Bank Heerenveen

Een bezoek brengen aan een kantoor van ABN AMRO kan in Friesland alleen nog in Leeuwarden. ABN AMRO sluit op 26 augustus 2022 definitief het kantoor in Heerenveen. De reden hiervan is, dat er steeds meer mensen hun bankzaken met de app en online regelen.

P.T.T. kantoor-Metromarkt de Gruyter

sample imageVolgens het raadsbesluit d.d. 18-11-1968 vind de verkoop plaats van grond aan de zuidzijde van het Burg. Kuperusplein, deze gronden werden aangekocht door Dijkoma NV 1968-1969. Op 25 maart 1969 vraagt Dijkoma NV een bouwvergunning aan bij B. en W. van Heerenveen voor de bouw van een groot winkel- en kantoorgebouw op de hoek Burg. Kuperusplein van Oenemastraat wat gelegen is naast de AMRO Bank. Dijkoma beheer biedt na de bouw diverse kantoor- en winkelruimtes te huur aan waarvan de begane grond op de hoek van het gebouw aan de van Oenemastraat wordt verhuurd aan de PTT. Het gedeelte begane grond tussen het nieuwe postkantoor en de AMRO Bank wordt verhuurd aan de Metromarkt de Gruyter. De Gruyter had een winkel aan de Dracht 26 en kreeg nu een winkelruimte van 500 vierkante meter. Op de verdiepingen van het gebouw werden kantoorruimtes te huur aangeboden.

Een directielid van het Postdistrict Leeuwarden vertelde dat de PTT bepaalde wensen heeft kenbaar gemaakt voor de indeling van het nieuwe postkantoor. De totale oppervlakte zal ongeveer 490 m2 bedragen, opgedeeld in een hal van 66 m2 met daaraan de loketten, een zelfbedieningsruimte van circa 30 m2 en een kantoorruimte van 66 m2. De rest(ongeveer 240 m 2) is voor toiletten, bergruimte, los- en laadplaats, archief e.d. De ingang van het postkantoor komt aan de van Oenemastraat. De opening van het nieuwe postkantoor vond plaats in het motel, daar kreeg Burgemeester Hellinga uit handen van de directeur Albertz een groot formaat spaarbankboekje aangeboden. Na de feestelijke receptie vertrok het gezelschap naar het pand aan het Burgmeester Kuperusplein. Daar was een reuze formaat postzegel, gemaakt door de heer de Jong van drukkerij van de Vegt en Overdiep, aan de deur bevestigd. Op de zegel stond een afbeelding van het oude postkantoor aan het van Harenspad. Toen de zegel werd verwijderd was de opening van het postkantoor een feit. Ter gelegenheid van de opening heeft de bekende cartoonist Cork in de kantoorruimte een kleine expositie ingericht van cartoons die allen betrekking hebbende op het wel en wee van Tante Post.

Op maandag 17 augustus 1970 konden alle postzaken in het nieuwe postkantoor afgewikkeld worden. De zelfbedieningsruimte was voor het publiek dag en nacht bereikbaar, zo stond er een weegschaal, postzegelautomaten, twee brievenbussen, een grote brievenbus voor grotere poststukken en pakjes en een telefooncel. Door middel van betaling met muntgeld kon men Nationaal en Internationaal telefoneren. Overdag kon men in het nieuwe postkantoor terecht voor geldzaken (Postgiro Rijkspostspaarbank zaken) en andere zaken die met post of besteldiensten te maken hadden. In 1975 verhuisde het postkantoor alweer naar het nieuwe postkantoor aan de overkant van het Burg. Kuperusplein, op 17 april 2009 sloot daar het postkantoor zijn deuren en vertrok de postbesteldiensten naar het Businesspark op Heerenveen noord, de Girale diensten werden door de ING groep overgenomen.

Op 30 augutus 1976 werd, door het bestuur Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek Frieslands Zuidoosthoek, een bouwvergunning aan gevraagd voor de verbouw van het voormalige winkelpand de Gruyter en het PTT kantoor aan de Burg.Kuperusplein 48, tot Openbare Bibliotheek. De verbouwsom was 535.000 gulden.

Op de website van de bibliotheek van Heerenveen kunt u de geschiedenis van de bibliotheek vinden.

Nederlandse Middenstands Bank

sample imageDe NMB ontstond in 1927 bij de fusie van de Algemeene Nederlandsche Centrale Middenstandsbank, de Hanzebanken, de BOAZ-banken en de Middenstandsbank voor Limburg. Op 24 juli 1934 vraagt de Noord Friesche Middenstands Bank NV Leeuwarden een bouwvergunning aan om een bankgebouw met een bovenwoning, in de stijl van de Haagse School, op de Lindegracht (nr.32) te bouwen. Het ontwerp is van Architect L. Reinalda, de bouw wordt aanbesteed aan de Heerenveense aannemer K. Telgenhof. De NMB neemt in 1956 de Noord-Friesche Middenstandsbank N.V. over. Op bovengenoemd pand vroeg C.C.L.B op 23 juli 1979 een verbouw vergunning aan om het bankgebouw tot een kantoor pand te verbouwen, verantwoordelijken voor de bouw waren Ing. Buro ADCO uit Groningen, architect A. van der Meer uit Drachten en bouwbedrijf Veenstra uit Oosterend, de verbouwkosten waren 50.000 gulden.

De NMB vroeg op 22 maart 1977 een bouwvergunning aan voor een nieuw te bouwen bankgebouw op de hoek Koornbeursweg van Oenemastraat (Koornbeursweg nr.1) aan het randje van het Burg. Kuperusplein. De aanvrager was BV Maatschappij van onroerend goed het Middenstandshuis. Verantwoordelijke voor de bouw waren architect Anton van Heel, afdeling Bouwzaken te Amsterdam, Ing. Buro BV Ingenieursbureau P plus Z . In 1989 fuseerde de NMB met de Postbank, de geprivatiseerde staatsbank voor giraal betalen en sparen. Door deze fusie kreeg het de naam NMB Postbank Groep, waarbinnen de NMB en de Postbank nog lang als zelfstandige dochterondernemingen bleven functioneren. In 1991 volgde er een fusie met het verzekeringsbedrijf Nationale-Nederlanden, de NMB werd daarna omgedoopt tot de ING Bank. In 1991 werd de entree veranderd en in 2005 werd het kantoorpand veranderd en het aanbrengen van reclame uitingen.

Klik hier voor de gechiedenis van de Raiffeisenbank-Rabobank.

Bron: Archief Heerenveen-Midden - Archief Gemeente Heerenveen - Delpher kranten - Klaas Krist

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Archief Gemeente Heerenveen

ABN AMRO Bank-Kuperusplein

ING Bank-Koornbeursweg

Klaas Krist