Sieger van der Laanstraat

Verlengde Dekamalaan

Voor de aanleg van een verbindingsweg tussen de Van Dekamalaan en een zuidelijk daarvan gelegen bouwterrein, is op 09-04-1925 door de gemeente Schoterland een onteigeningsontwerp ingediend bij het Ministerie, de reden hiervoor was, omdat van enkele particulieren strookjes grond moest worden aangekocht. Deze nieuwe weg is in 1927 aangelegd en kreeg de naam Verlengde Dekamalaan, de sloot langs deze weg werd in de dertiger jaren gedempt. In 1928 werd de straat doorgetrokken in oostelijke richting naar de Verlengde Dracht, nu Burg.Falkenaweg.

De Directeur Gemeentewerken K. Straatsma stelt in een brief van 29 oktober 1929 voor deze aanleg de naam 'Foijtstraat' te geven, maar op voorstel van B. en W. wordt dat 'Mr. Halbe Binnertsstraat' waarmee de raad akkoord gaat. Op 13 november 1929 werd de straatnaam Verlengde Dekamalaan veranderd in Mr. Halbe Binnertsstraat. Op 15 januari 1946 is het gedeelte Binnertsstraat vanaf de Van Dekamalaan tot het eind van het zuidelijk deel hiervan veranderd in Sieger van der Laanstraat. In 1949 werd de straat verbreed.

De straat is vernoemd naar Sieger van der Laan, hij werd geboren op 15 januari 1907 te Heerenveen (Aengwirden), en was onderwijzer aan de bijzondere U.L.O.-school te Heerenveen. In de tweede wereldoorlog, tijdens de Duitse bezetting, werd hij lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (N.B.S.). Op 14 april 1945, de dag waarop het zuidelijke deel van de plaats Heerenveen reeds was bevrijd. werd hij verraderlijk neergeschoten.

Woningbouw

sample imageIn 1927/1928 zijn de eerste 12 woningen aan de oostzijde van de straat gebouwd door aannemer Johannes de Haan uit Nijehaske in opdracht van de Onderlinge Bouwvereniging Heerenveen. Deze woningen kregen de huisnummers 579c tot en met 579n. Voor een goede oriëntatie in de tegenwoordige tijd vertellen we u erbij, dat de huidige Sieger van der Laanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 en 35 (alles oneven) dit rijtje dubbelwoningen nog steeds koestert. Aan de noord-westzijde van de straat tussen de Bouwe van Ensstraat en de Jan Gijse Weeninkstraat zijn in 1949 woningen gebouwd die in het patroon van 4-4-2-4-4 zijn neergezet. De huisnummers die daar in 1949 bij de bouw van de woningen mee corresponderen zijn de even nummers 2 tot en met 36.

Voorafgaand aan de bouw van de blokwoningen zijn in 1948 de gronden aangekocht om aan de spoorkant van de Van Dekamalaan en de Sieger van der Laanstraat de gracht te dempen en een riolering aan te leggen en tevens het bouwrijp maken van de gronden. Het besluit voor de demping van de 'sloot' ten westen dateert van juni 1948 en de aanbesteding heeft in november 1948 plaats gevonden. Een eerste ansichtkaart van kort na de bouw van dit stukje straat, waarop ook de 'Bouma-woningen' aan de Van Dekamalaan, gebouwd door de firma van der Wijk-Schaap en Buwalda, te zien zijn en zelfs een fragment van de Industrieflat aan de Jan Gijse Weeninkstraat.

Een aardige bijkomstigheid is, dat veldwachter Mulder aan de Mr. Halbe Binnertstraat heeft gewoond, dat is nu de woning Sieger van der Laanstraat 71, in de voorgevel is een gedenksteen gemetseld waarop vermeld staat; Greta Mulder 1929. In 1934 heeft tegenover de woning een rustbank gestaan, Mulder heeft op 11 april 1934 bij het College van Heerenveen een verzoek ingediend voor het verplaatsen van deze bank naar het midden van een verder gelegen plantsoen, dat zou volgens hem een betere plaats zijn, hij vermeld ook dat hij hierop toezicht zal blijven houden.

Van Riesenstraat 7

sample imageAan het begin van Sieger van der Laanstraat op de hoek met de van Riesenstraat staat een blokvormige pand met platdak. Melkboer Bernardus Piek was van 1942 tot 1950 eigenaar van het pand, op een foto uit 1940 staat hij met zijn motorbakfiets aan de zijkant van het pand, onderaan deze pagina staat de link naar het debetreffende fotoalbum. In die tijd kon men melk en karnemelkse gortpap per halve liter kopen. Het pand is van 1950 tot 1971 de werkplaats van zijn broer Age Piek geweest, die als monteur te boek stond. Het adres was Van Riesenstraat 7. In juni 1951 is aan Age Piek een bouwvergunning verleend voor het wijzigen van de noordgevel voor het aanbrengen van een etalage, onderaan deze pagina staat de link naar het debetreffende fotoalbum. Volgens de gemeentewerken is dat pand afgebroken op 5 januari 1972 met het oog op de doorbraak van de Koornbeursweg naar de Jan Gijze Weeninkstraat.

Omvangrijke doorbraak

sample imageHet aanleggen van een tunnel onder de spoorbaan richting de nieuwbouwwijk de Greiden was in het voorjaar van 1968 gereed. De plannenmakers hebben ook in de gaten gekregen, dat de Van Riesenstraat verre van de ideale verbinding is naar een zich explosief ontwikkelende wijk. Zij beraden zich dan ook op een brede doorbraak vanaf de Koornbeursweg naar de Jan Gijze Weeninkstraat. Het is duidelijk, dat daarvoor veel panden moesten worden aangekocht en gesloopt, om de overgang van de Dracht naar de Burgemeester Falkenaweg en aan de Verlengde Molenwijk, de Verlengde Korflaan en aan de Sieger van der Laanstraat te kunnen realiseren. In het fotoalbum "Doorbraak Koornbeursweg" zijn een groot aantal foto's van de sloop te vinden. Het verlengde deel van de Molenwijk en de Korflaan ten zuiden van de Van Riesenstraat ondergaan een volledige kaalslag in het jaar 1972. De eerste twee puntdak woningen aan de Sieger van der Laanstraat (1a en 3), zijn in april 1973 aan die doorbraak geofferd. De introductie van de Koornbeursflat gaat gepaard met de afbraak in 1976 van de volgende dubbelwoning (nr. 5 en 7). Onderaan deze pagina staat de link naar het fotoalbum van deze doorbraak.

Van buurtwinkel tot

sample imageOp de hoek van de Bouwe van Enstraat/Sieger van der Laanstraat in zuidelijke richting aan de westzijde staat het pand nummer 44, dit pand is door diverse eigenaren bewoond en gebruikt geweest als bedrijfspand. Van 1962 tot en met 1964 was het de Végé van Fennema, van 1978 tot en met 1984 was het drukkerij Jaroff, nu is het al vele jaren Autorijschool Dick Hielkema. Een uitgebreid verhaal van het pand vinden we op de website van Historie Heerenveen, Wibbo Westerdijk heeft hierover een gedetailleerde versie "Sieger van der Laanstraat 1963" geschreven.

Klik hier voor historische foto's van straten.

Klik hier voor de geschiedenis van de Mr. Halbe Binnertsstraat.