<

Sieger van der Laanstraat

Verlengde van de Decamalaan

sample imageVerlengde van de Decamalaan in zuid-oostelijke richting tot de "Mr. Halbe Binnertsstraat". Aangelegd in 1927/28. Besluit naamgeving van 15 januari 1946. Dit gedeelte straat was vroeger het noordwest - zuidoost lopende deel van de "Mr. Halbe Binnertsstraat". 15 januari 1946 is de naam Binnertstraat veranderd in Sieger van der Laanstraat. Eerder, vanaf het begin van de aanleg in 1927, werd zij "Verlengde Decamalaan" genoemd. De sloot langs deze weg werd in de dertiger jaren gedempt. En in 1949 werd de straat verbreed. Op 13 november 1929 gaat de raad van Schoterland met de straatnaam Verlengde Decamalaan”akkoord. Er staat dan aan de oostkant in het meest noordelijke deel al een behoorlijk rijtje woningen, waarvan de bouw is begonnen in 1927.

Woningbouw

sample imageDat jaar is er toestemming voor de bouw van de huisnummers 579c tot en met 579n. Voor een goede oriëntatie in de tegenwoordige tijd vertellen we u erbij, dat de huidige Sieger van der Laanstraat nrs. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 en 35 (alles oneven) dit rijtje dubbelwoningen nog steeds koestert. Aan de noord-westzijde van de straat tussen de Bouwe van Ensstraat en de Jan Gijse Weeninkstraat zijn in 1949 woningen gebouwd die in het patroon van 4-4-2-4-4 zijn neergezet. De huisnummers die daar in 1949 bij de bouw van de woningen mee corresponderen zijn de even nummers 2 tot en met 36.

Voorafgaand aan de bouw van de blokwoningen zijn in 1948 de gronden aangekocht om aan de spoorkant van de Decamalaan en Sieger van der Laanstraat de gracht te dempen en een riolering aan te leggen en tevens het bouwrijp maken van de gronden. Het besluit voor de demping van de ‘sloot’ ten westen dateert van juni 1948 en de aanbesteding is in november 1948. Een eerste ansichtkaart van kort na de bouw van dit stukje straat, waarop ook de ‘Bouma-woningen’ aan de Van Decamalaan - gebouwd door de firma van der Wijk, Schaap en Buwalda - te zien zijn en zelfs een fragment van het Industrie-of Werkplaatsengebouw.

Van Riesenstraat 7

sample imageAan het begin van Sieger van der Laanstraat op de hoek met de van Riesenstraat staat een blokvormige pand met platdak. Melkboer Bernardus Piek was tot 1950 eigenaar van het pand, op een foto uit 1940 staat hij met zijn motorbakfiets aan de zijkant van het pand, onderaan deze pagina staat de link naar het debetreffende fotoalbum. In die tijd kon men melk en karnemelkse gortpap per halve liter kopen. Het pand is van 1950 tot 1971 de werkplaats van zijn broer Age Piek geweest, die als monteur te boek stond. Het adres was Van Riesenstraat 7. In juni 1951 is aan Age Piek een bouwvergunning verleend voor het wijzigen van de noordgevel voor het aanbrengen van een etalage, onderaan deze pagina staat de link naar het debetreffende fotoalbum. Volgens de gemeentewerken is dat pand afgebroken op 5 januari 1972 met het oog op de doorbraak van de Koornbeursweg naar de Jan Gijze Weeninkstraat.

Omvangrijke doorbraak

sample imageHet aanleggen van een tunnel onder de spoorbaan richting de nieuwbouwwijk de Greiden was in het voorjaar van 1968 gereed. De plannenmakers hebben ook in de gaten gekregen, dat de Van Riesenstraat verre van de ideale verbinding is naar een zich explosief ontwikkelende wijk. Zij beraden zich dan ook op een brede doorbraak vanaf de Koornbeursweg naar de Jan Gijze Weeninkstraat. Het is duidelijk, dat daarvoor veel panden moesten worden aangekocht en gesloopt, om de overgang van de Dracht naar de Burgemeester Falkenaweg en aan de Verlengde Molenwijk, de Verlengde Korflaan en aan de Sieger van der Laanstraat te kunnen realiseren. In het fotoalbum "Doorbraak Koornbeursweg" zijn een groot aantal foto's van de sloop te vinden. Het verlengde deel van de Molenwijk en de Korflaan ten zuiden van de Van Riesenstraat ondergaan een volledige kaalslag in het jaar 1972. De eerste twee puntdak woningen aan de Sieger van der Laanstraat (1a en 3), zijn in april 1973 aan die doorbraak geofferd. De introductie van de Koornbeursflat gaat gepaard met de afbraak in 1976 van de volgende dubbelwoning (nr. 5 en 7). Onderaan deze pagina staat de link naar het fotoalbum van deze doorbraak.

Van buurtwinkel tot rijschool

sample imageOp de hoek van de Bouwe van Enstraat/Sieger van der Laanstraat in zuidelijke richting aan de westzijde staat het pand nummer 44, dit pand is door diverse eigenaren bewoond en gebruikt geweest als bedrijfspand. Van 1962 tot en met 1964 was het de Végé van Fennema, van 1978 tot en met 1984 was het drukkerij Jaroff, nu is het al vele jaren Autorijschool Dick Hielkema. Tussentijds is het door diversen eigenaren bewoond geweest waarvan ik de namen niet kan achterhalen.

Klik hier voor historische foto's van straten.