Cultuurhistorisch Erfgoed

Jan Mankeslaan 80 t/m 108

In 1963 nam de Stichting Industriewoningen initiatief tot het bouwen van zestien woningen met garages en één winkel, kadestraal nr. HRV01-A-2139 t/m 2152. Het ontwerp kwam van Van der Klei en Koe Architecten uit Beverwijk.

Locatie

De geschakelde woningen zijn gelegen aan de Jan Mankeslaan op het gedeelte tussen de President Kennedylaan en de Alma Tademaweg en behoren tot de tweede fase van naoorlogse uitbreiding in Heerenveen. Deze relatief jonge naoorlogse uitbreiding kenmerkt zich door stempelbouw rondom een centrale groenzone. Dit kwadrant heeft een ruime opzet. Aan de Jan Mankeslaan vormt een voortuin en oprit de overgang tussen gevel en trottoir, met lage heggen als erfbegrenzing. Ter hoogte van beide winkels sluit de voorgevel direct aan op het trottoir. De woningen kijken uit op een centrale, openbare groenstrook.

Bouwvolume

Ensemble van geschakelde woningen met begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping onder plat dak op een rechthoekig grondplan. Zeven sets van twee aan elkaar gespiegelde woningen met op de kop een eenling.

Gevels - kunst - ornamentiek

Gevels opgetrokken uit gele baksteen in halfsteensverband. Symmetrische gevelindeling met spiegelassen in het midden van twee woningen. Begane grond met diepliggende entree en garage of glazen pui tot op de grond, afgesloten met brede wit of donkerblauw geschilderde latei. Eerste etage met breed venster, afgesloten met smalle betonnen latei. Een doorlopende raampartij over de tweede verdieping, afgesloten met een brede betonnen latei. Smalle onderdorpels. Tussen elke twee woningen een diepe gemetselde schoorsteen.

Vensters, deuren en dak

Grote variëteit in voordeuren. Vensters in wit vlakke kozijnen met witte binnenramen, op de eerste verdieping met een of meerdere zijvensters. Vensterpartij in tweede verdieping op verschillende wijze onderverdeeld in grotere en kleinere vensters. Doorlopend plak dak, vermoedelijk met bitumineuze bedekking.

Waardering

  • Cultuurhistorische waarde: De woningen zijn van cultuurhistorische waarde als voorbeeld van naoorlogse volkshuisvesting in Heerenveen, op initiatief van een stichting die de bouw van woningen voor industriële arbeiders stimuleerde. De woningen zijn daarom ook een herinnering aan de aanwijzing van Heerenveen als industriële kern in de jaren zestig.
  • Stedenbouwkundige waarde: Van stedenbouwkundige waarde omdat het ensemble deel uitmaakt van een typische naoorlogse stedenbouwkundige opzet van de stempelverkaveling rondom centrale groenstrook. Deze verkavelingmethode werd in Heerenveen in dit gedeelte geïntroduceerd.
  • Architectuurhistorische waarde: Van waarde als voorbeeld van een jongere generatie naoorlogse wijkuitbreidingen met een vernieuwende stijl ten opzichte van de vroegste naoorlogse woningbouw. Het blok wordt gekenmerkt door een integraal ontwerp van groen en woningbouw, de stempelverkaveling en een tamelijk vooruitstrevende vormentaal waarvoor het gebruik van lichte baksteen, het laten zien van constructieve elementen in beton en het toepassen van brede vensters en platte daken representatief is.
  • Gaafheid en herkenbaarheid: Vensterindeling tweede verdieping en sommige voordeuren zijn gewijzigd, ondanks deze aanpassingen is het ensemble zowel stedenbouwkundig als architectonisch zeer gaaf.
  • Zeldzaamheid: Van bijzondere typologische waarde als een blok met woonen winkelfunctie, gebouwd in een tamelijk vooruitstrevende naoorlogse vormentaal.

    Bron: Erfgoednota Gemeente Heerenveen

    Terug naar Monumenten.