Cultuurhistorisch Erfgoed

Rottumerweg 12

Volgens de notariële koopakte van 21-02-1885, verkoopt Jan Bosma uit Terband een perceel weiland voor fl. 1100 aan het Kerkbestuur der R.K. Parochie voor de aanleg van een R.K. begraafplaats. In 1885 werd de begraafplaats ingewijd en enkele jaren later bouwde men een nieuwe woning voor de beheerder.

Locatie

De Rottumerweg vormt een agrarische zijstraat van de Burgemeester Falkenaweg, en voert naar het naburige dorp Rottum. Oorspronkelijk was het een smal pad (Rotstervoetpad), dat in 1859 tot weg is verbreed en verbeterd. De straat is nu opgenomen in het stedelijk weefsel van Heerenveen, maar kenmerkt zich nog steeds door een woonbebouwing in een groene omgeving, met verspreide boerderijen op ruime kavels. Dit pand staat linksachter op een vrij ruime kavel. Aan de achterzijde grenst het erf aan de R.K. begraafplaats, aangelegd in 1885. Het erf wordt van de straat gescheiden door een lage heg. Kadestraal nr. HRV01-A-3101.

Bouwvolume

Gecombineerd bouwvolume. Begane grond met verdieping onder kap op een L-vormige grondplan op een ruime kavel. Achterliggende Rooms Katholieke begraafplaats, wat tot het funerair erfgoed behoort, toegangshek, grafmonument familie Witteveen-De Ruiter, grafmonument familie Dopheide-Meijners, 2 kransdozen op grafmonument Jan Bernhard Pöesz, oorlogsgrafmonument R.G.A. Halman.

Gevels - kunst - ornamentiek

Gevels opgetrokken uit roodbruine baksteen in halfsteens metselverband. Voorgevel en linkerzijgevel regelmatig geleed door hoge rechthoekige vensters. Rechterzijgevel is hoofdzakelijk gesloten. Vensters hebben witte onderdorpels en worden afgesloten met getoogde strekken. In de top van de voorgevel een vierkant venster met twee ramen en bovenlichten. Ornamentiek: de dakrand langs de topgevels.

Vensters, deuren en dak

Hoge rechthoekige vensters met onderdorpels, bovenlichten die licht gebogen zijn aan de bovenkant. Witte houten kozijnen en witte binnenramen. Gecombineerd dak van twee zadeldaken, bedekt met Friese, zwarte, gegolfde dakpannen. De dakkap heeft langs de topgevels een lichte overstek en een decoratieve daklijst en wordt door een verticale en horizontale balk geschraagd.

Waardering

  • Cultuurhistorische waarde: Van cultuurhistorische waarde als oude beheerderswoning bij de R.K. begraafplaats.
  • Stedenbouwkundige waarde: Van waarde door de markante ligging links van de toegangsweg tot de begraafplaats. Rechts is een kleine weide. Waardevol zijn de inkadering van het erf door de hegbeplanting.
  • Architectuurhistorische waarde: Markant onderdeel van de Rottumerweg door het Lvormige bouwvolume met rustige gevelopbouw. Combinatie van sobere neoclassicistische kenmerken (vensters) en herkenbare elementen uit de chaletstijl (overstek dak, decoratieve daklijst).
  • Gaafheid en herkenbaarheid: De woning heeft geen ingrijpende uiterlijke wijzigingen ondergaan en is zowel stedenbouwkundig als architectonisch gaaf.
  • Zeldzaamheid: Van typologische waarde als voorbeeld van een beheerderswoning bij een begraafplaats uit het einde van de negentiende eeuw.
  • Bron: Erfgoednota Gemeente Heerenveen

    Terug naar Monumenten.