Saskiaflat, gebouwd voor vrijgezellen

Het gemeentelijke archiefdossier van het flatgebouw voor vrijgezellen (Saskiaflat) gaat slechts over de stichting van het gebouw van de AKZO Pensioenfondsen. Een dergelijke instelling wordt gelijkgesteld met een particuliere instelling, waarvan het beheer van de exploitatie door die instelling zelf ter hand moet worden genomen. Dat is derhalve de reden, dat het gemeentelijke dossier nr. 181-3 van deel 1 van Inventaris van het Archief van de secretarie van de gemeente Heerenveen ((1913) 1934-1985 (1995) slechts de jaren 1975 tot en met 1977 omvat.

Aanvraag bouwvergunning

sample image De aanvraag bouwvergunning voor 23 particuliere huurwoningen op de hoek Rembrandtlaan - Burg. Falkenaweg wordt op 13 mei 1975 gedaan door Projektgroep Noord B.V. te Gorredijk. Deze projektgroep, één van de werkmaatschappijen van Verenigde Bedrijven De Leeuw Jellema B.V., is een projekt ontwikkelaar, welke zich toelegt op het ontwikkelen en begeleiden van bouwprojekten, zowel klein- als grootschalig in de woningbouw- en de utiliteitssektor.

De bouwtekeningen laten flats zien van 5 meter breed en 16 meter lang, waarvan de indeling is: galerij, hal, slaapkamer, woonkamer, wasgelegenheid, douche, keuken, berging, terras. Uiteraard zijn er ook een aantal dienstruimten in het gebouw: fietsenberging, c.v.-ruimte, liftschacht. Het bestek van januari 1975 kent het ontwerp toe, voor wat betreft de architectuur, aan Buro voor Architektuur en Ruimtelijke Ordening H. Kluiwstra, Veluwelaan 5 te Heerenveen.

De bouw is uitgevoerd door de Leeuw en Jellema, Bouwmaatschappij B.V., te Gorredijk. Op 1 mei 1977 wordt de zaak opgeleverd en op 4 augustus 1977 is de Stichting AKZO Pensioenfonds te Arnhem de eigenaar.

Naamsgeving

sample image Pas op 25 april 1977 valt er een besluit over de naamgeving van de 23 particuliere huurwoningen, die een huisnummer krijgen gekoppeld aan de term "Saskiaflat". Het is niet helemaal duidelijk of er een link met de schilder Rembrandt en zijn echtgenote Saskia is, maar een associatie met 'vrijgezellen' lijkt in de huidige tijd te moeten worden vervangen door 'alleengaanden'. Het Postcodeboek van 1978 geeft voor de Saskiaflat de oneven nummers 13 - 37 en de even nummers 12 - 38, samen betekent dat 28 eenheden. Uiteindelijk is de nummering aangepast, het complex krijgt als adresnaam 'Saskiaflat' met 22 wooneenheden met op de beganegrond de huisnummers 11 t/m 18, eerste verdieping 21 t/m 28 en de tweede verdieping 31 t/m 38. Nummer 11 is een technische ruimte voor Centrale Verwarming en dergelijke.

Renovatie

sample image Een leuk bericht is te vinden op internet, zonder dat precies is aangegeven in welk jaar dit zich heeft afgespeeld, over de vernieuwingen die zijn aangebracht door of in opdracht van FriesBouw. De bergingen zijn daarbij opnieuw bekleed, de plafonds van de galerij en loggia's vernieuwd en ook de keuken, het toilet en de badkamer aangepakt. Samen met Hoekstra Installaties en Tichelaar schilders heeft FriesBouw ervoor gezorgd dat de flat er weer netjes bij staat voor de komende jaren. Het staande houtwerk van de daken, in zigzagvorm, heeft een helderblauwe tint gekregen. Aan de eindmuur langs de Burg. Falkenaweg staat in goed leesbare, wit geschilderde letters 'saskia flat'

Aanleg Rembrandtlaan

sample image De Rembrandtlaan, verbinding van de "Burgemeester Falkenaweg" (schuin tegenover de "Rottumerweg") met de zuid-westelijke rijbaan van de "President Kennedylaan". tegelijk met de haaks daarop uitkomende Van Goghlaan, is aangelegd in 1961/62. Besluit naamgeving van 19 maart 1962. Om de Rembrandtlaan te kunnen aanleggen is in 1961/1962 het door bierhandelaar en caféhouder Arend Meester in eerdere jaren bekend geworden 'Huis ten Woude' afgebroken. Dat was het adres Burgemeester Falkenaweg 139 met als laatste bewoner zekere Harmen Dijkstra, die naar de Hiddingastraat verhuist. Ook het huis met nummer 135, laatst bewoond door L. Buis, is door de slopershamers gesneuveld. Overigens komt dit pand nog wel voor in het adresboek van 1964. Een uitgebreid geschiedenisverhaal over 'Huis ten Woude', in de volksmond ook wel "Café Arend Meester" genoemd, vind u in de rubriek 'GEBOUWEN EN OMGEVING'.

Bron: Wibbo Westerdijk -backup H.I.P