Verhalenbundel van meester Cees Tjeerdsma

Op 12 Mei 2023 heeft meester Cees Tjeerdsma een gedeelte van zijn archief overgedragen aan de website "Geschiedenis van Heerenveen-Midden" welke een unieke aanvulling bevat voor onze geschiedenis website. Hieronder vind u een overzicht van zijn verhalen die hij geschreven heeft als bijdrage aan de wijkkrant "Middenkader" van-2004-2013. Doormiddel van onze geschiedenis website worden deze verhalen gepubliceerd en bij de Koninklijke Bibliotheek van Nederland digitaal gearchiveerd en duurzaam opgeslagen zodat Tjeerdsma zijn levenswerk niet verloren kan gaan.

In onderstaande reeks verhalen is het mogelijk dat genoemde bedrijven of personen niet meer bestaan of zijn verhuist naar elders. Het blijft natuurlijk wel geschiedenis.

Niets uit onderstaande uitgaven, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van A.M.Nijland, Heerenveen-Midden.

Klik hier voor de biografie van meester Cees Tjeerdsma.