Falkena Park - Heerenveen-Midden

Voorgeschiedenis

Er zijn plannen ontwikkeld om het gebied tussen de Burgemeester Falkenaweg en de Sieger van de Laanstraat in te vullen met woningen, het project Falkena Park. Deze woningen zijn deels geprojecteerd op het gebouwencomplex van de voormalige SBO en het Bornego College. Om aan deze plannen uitvoering te kunnen geven is het achterste deel van het gebouwencomplex van de voormalige SBO en het complete Bornego College gesloopt. Boverhoff heeft in opdracht van de gemeente Heerenveen het Bornego College gesloopt en van der Wal heeft het achterste deel van de SBO/Technischeschool gesloopt. Een deel van de gronden waarop de gesloopte gebouwen stonden, zijn als bijbehorende terrein bij het perceel Burgemeester Falkenaweg 54 in gebruik genomen.

Beeld Kwaliteits Plan

sample image

In 2004 heeft de gemeente Heerenveen de eerste stappen gezet voor een wijkontwikkelingsplan Heerenveen-Midden. Buro Stad en Land b.v. heeft recent (2014) in opdracht van Proplan Ontwikkeling en in samenspraak met Min 2 bouwkunst het beeldkwaliteitsplan en ruimtelijk ontwerp opgesteld voor de buitenruimte van één van de deelgebieden, het Falkena Park, tussen de Burgemeester Falkenaweg en Sieger van der Laanstraat. Ondermeer 28 twee-onder-een kapwoningen en 6 vrijstaande woningen zijn in het plan voorzien. Het plangebied Falkena Park heeft een sterk samenhangend karakter wat tot uitdrukking komt in het stedenbouwkundig plan, de architectonische uitwerking en de inrichting van de openbare ruimte. De aansluitingen op bebouwing (en openbare ruimte) en verbouw van de monumentale panden in het plangebied zijn met respect voor de cultuurhistorische waarden vormgegeven.

Het gebied manifesteert zich onderscheidend ten opzichte van de bestaande omgeving maar is tegelijkertijd een binnenwereld en introvert. Van zuid naar noord loopt een openbare route met een sterke zichtlijn vanuit het zuiden naar de Kruiskerk in het noorden. Het gehele bouwplan inclusief infrastructuur en groenvoorzieningen voorziet in een parkachtige beeldkwaliteit waarbij hagen, gras en bomen de overwegende sfeer bepalen. Het gebied Falkena Park wordt gekenmerkt door de noord-zuid georiënteerde richting waarbij begin en einde worden gemarkeerd door (bestaande) markante bouwvormen (Kruiskerk en Nieuw Friesburg). Beide markante bouwvormen zijn onderdeel van de totale stedenbouwkundige ontwikkeling maar kennen gelet op hun bijzondere positionering een afwijkende (terrein)inrichting. Woningen staan zowel één- als tweezijdig gesitueerd langs een rechtlijnige hoofdontsluiting, waarbij het profiel asymmetrisch is.

Juli 2015 - start bouw eerste fase

sample image“Wonen op een unieke locatie in het centrum van Heerenveen!” 14 Riante halfvrijstaande woningen en het appartementengebouw “Bohemia” worden in de eerste fase van het project Falkena Park gerealiseerd! De woningen zijn traditioneel gebouwd in de typisch jaren 30 stijl. Deze stijl is herkenbaar aan onder andere haar horizontale lijnenspel en de ruime dak overstekken. In het Falkena Park herleeft deze jaren 30 stijl met het comfort van heden. De nieuwe straat waaraan de woningen zijn gebouwd heeft de naam Prof. Dr. Cleveringsstraat gekregen. Op de fotopagina is het bouwproces stapsgewijs te volgen en zullen er geregeld updates plaats vinden. Naar verwachting wordt de laatste fase in 2018 afgerond.

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Proplan Ontwikkeling