Tjonger-Cuynder en Kempenaersstate

Voorgeschiedenis 1996

Begin negentiger jaren van de vorige eeuw verwierf Patrimonium Heerenveen de eigendommen van het voormalige Bouwbedrijf Van der Meulen op de hoek van de Koornbeursweg en de Kempenaerssingel. De herontwikkeling van dat terrein liep aanvankelijk nogal vertraging op vanwege een noodzakelijke bodemsanering.

Nadat die perikelen opgelost waren ontwierp de corporatie een totaalplan voor een inbreidingsplan op deze locatie, waarbij ook de onroerende goederen van een particuliere eigenaar (de heer de Wolff) waren betrokken. In het bestuurlijk overleg van 14 november 1996 werd van gemeentezijde de corporatie het groene licht gegeven voor een stedelijke planontwikkeling aldaar.

Onderhandelingen 1999

sample image

Vervolgens hebben de corporatie en de particuliere eigenaar (met tussenkomst van de gemeente) met elkaar over de aankoop van de voor de planontwikkeling benodigde gronden onderhandeld. Die onderhandelingen namen enige tijd in beslag, want meer dan twee jaar later, begin 1999, werd overeenstemming tussen de betrokken partijen over de aankoop van de gronden e.a. bereikt.

Nadat vervolgens in april 1999 ook op stedenbouwkundig terrein de laatste hobbels tussen gemeente en corporatie over de opzet van de invulling van de inbreidingslocatie werden genomen kon daadwerkelijk met de planontwikkeling voor dit terrein gestalt worden. En na deze (wat) lange voorbereidingsfase werd vervolgens in een zeer vlot tempo de daadwerkelijke planontwikkeling van deze locatie tot stand gebracht en gebouwd.

Het complete project

sample imageHet wooncomplex Kempenarsstate met een prachtige binnentuin omvat 24 (koop)terraswoningen op het zuiden, 50 huurappartementen en een penthouse en commerciele kantoorruimten, alsmede een logeer- en bewonersruimte voor activiteiten van de bewoners.

Ook zijn op deze locatie nog twee woontorens genaamd Tjonger en Cuynder ontwikkeld met elk 12 koopappartementen en een stadsvilla (woonhuis van de familie De Wolff).

Het project is een mooie mix geworden van koop- en huurwoningen (het eerste complex in Heerenveen dat in een mix van huur- en koopwoningen is opgezet), van varieteit in woningtypen en - plattegronden en de woningen zijn alien geschikt voor het tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen van huishoudens en daardoor een absolute aanwinst voor Patrimonium Heerenveen, de gemeente en last but not least de huidige (en toekomstige) bewoners van dit complex.

Het project is trouwens ook een bijzonder geslaagd voorbeeld van een nauwe en goede samenwerking tussen gemeente en corporatie waarin op een constructieve wijze tal van voetangels en klemmen op weg naar de realisering van dit complex zijn getackeld.

Oproep voor documenten en beeldmateriaal

sample imageOm deze website zo compleet mogelijk te maken, ben ik voor onderstaande projecten op zoek naar documentatie en beeldmateriaal, aangeleverd materiaal wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden, contact hierover kan via het mailformulier. Op deze website worden geen advertenties en banners geplaatst.

Projecten:

Nieuwbouw Surinamesingel/ Fr.de BoerSingel

Nieuwbouw Kempenaersstate

Nieuwbouw de Tjonger & de Kuinder

 

Klik hier voor het fotoalbum van de Tjonger en de Kuinder.

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Archief Heerenveen

C.De Wolff Konstruktiebedrijf

Arlette Hanson (luchtfotos)

Ver. van eigenaren Tjonger en Cuynder