Taconishof - Heerenveen-Midden

Nieuw Taconishof

Nieuw Taconishof is een sfeervolle woonplek in de wijk Heerenveen-Midden. Het centrum is vlakbij, dus alle voorzieningen zijn binnen handbereik. De prettige omgeving biedt u volop afwisseling. Het is een waterrijke en groene buurt, met een mooi speelveld voor de kinderen. In Nieuw Taconishof vindt u negentien ruime en comfortabele koopwoningen, die ideaal zijn voor gezinnen. Ook bouwt Accolade hier veertig huurwoningen. De nieuwbouw heeft een eigentijdse architectuur met karakteristieke invloeden uit de oude bouw. De woningen hebben een mooie gemêleerde steen en opvallende, moderne details. In Nieuw Taconishof woont u plezierig met elkaar. Het biedt een fijne leefomgeving met winkels, scholen, kinderopvang en sportvoorzieningen dicht bij huis. Hier heeft u alles in de buurt!

Eerste paal Taconishof

sample imageMaandag 19 november 2012 is de eerste heipaal de grond in gegaan voor de bouw van het deelproject Taconishof. In opdracht van Accolade gaat Friso Bouwgroep 59 woningen vernieuwen. De wijkvernieuwing zal bestaan uit de sloop van de huidige woningen en de vernieuwing van de infrastructuur rondom het project. Deze 59 woningen worden opnieuw gerealiseerd aan de hand van prefab systeem binnenspouwbladen en betonelementen met gemetselde buitenspouwmuren. Het ontwerp van de woningen is gerealiseerd door Penta Architekten uit Heerenveen. Met het ontwerp is rekening gehouden met de omgeving van het Taconishof in Heerenveen.

Groene singels

sample imageDe singel ligt langs de Kempenaerswijk. Een oude Heerenveense structuur die stamt uit de tijd van de Veenontginning. De meeste wijken zijn in de loop der jaren gedempt en vaak vervangen door straten. De Kempenaerswijk is nu één van de structurerende lange lijnen van Heerenveen Midden. Langs deze wijk ligt een groenzone met bomen met een recreatief karakter. De bomen staan niet in strakke rijen langs het water maar verspreid waardoor een singelstructuur is ontstaan. De singelstructuur langs het project is onderdeel van het groter geheel. De hoven van de Taconishof zullen zich presenteren aan de singel waardoor een verbinding van de twee recreatieve gebieden ontstaat. De singelbeplanting ligt aan beide zijden van de weg waardoor de weg onderdeel uit gaat maken van de singel.

Project Taconishof

sample imageHet project Taconishof is onderdeel van het deelgebied Kempenaerssingel. Het project betreft het gebied weerszijde van de Taconishof, gelegen in de hoek van de Kempenaerssingel met de Bouwe van Enststraat. De bestaande woningen worden gesloopt wegens slechte bouwtechnische staat. De karateristiek 7 rijen eenlaagse woningen worden vervangen door 4 nieuwe rijen eenlaagse woningen en 2 tweelaagse rijwoningen aan de buitenzijden. Belangrijk verschil is dat de voorachterkant situatie wordt omgedraaid naar een rugaan-rug situering.

Aan de voorzijde tussen twee rijen worden openbare hoven gesitueerd die onderdeel zijn van de in de visie geplande hoven reeks aan de Kempenaerssingel/ Barones van Steenwijksingel. De hoven worden in beleving verbonden met het groen aan de watersingel. De hoven krijgen allemaal een eigen sfeer. De grootste hof wordt ingericht met een speelgelegenheid. Aan de oostkant zullen de koppen van de rijen aan de singelkant qua massa en expressiviteit de kwaliteit van de lange groen-blauwe structuur versterken. Aan de oostzijde van de Taconishof zullen 4 rijen 2 laagse woningen met kap worden vervangen door 4 nieuwe rijen 2 laagse woningen met kap. De Taconishof zelf zal iets worden verlegt, zodat de nieuwe woningen een groter kaveldiepte krijgen dan de bestaande woningen hier.

Klik hier voor het fotoalbum van de Taconishof.

Klik hier voor het ontstaan van de Taconishof in 1953.

Met dank aan:

Afbeeldingen, foto's, documenten en informatie op deze pagina zijn beschikbaar gesteld door:

Archief Heerenveen-Midden

Gemeente Heerenveen

Penta Architecten

Accolade

Friso Bouwgroep