Jan Mankeslaan

Ontstaan Jan Mankeslaan 1953

De Jan Mankeslaan loopt vanaf de Burg. Falkenaweg in oostelijke richting in het verlengde van de Mr. Halbe Binnertsstraat tot aan de samenkomst van de Karst de Jongweg en Alma Tademaweg. Aangelegd in 1953/54 en verlengd in 1958. Besluit naamgeving vond plaats op 19 november 1953 en 18 augustus 1958. In verband met woningbouw zijn in juni 1955 trottoirs en plantsoenen aangelegd. Het verlengde deel vanaf de Europalaan tot de Karst de Jongweg en Alma Tademaweg bestaat uit 2 straten met in het midden een brede groenstrook wat voor een deel ingericht is als speeltuin, een deel wat gebruikt wordt voor buurtactiviteiten, zoals burendag en een gedeelte als plantsoen.

Eerste woningbouw 1955-1961

sample imageIn 1955 en 1956 was men gestart met de bouw van het Tehuis voor Ouden van Dagen (Marijke Hiem) gelegen tussen de H. Hebbesstraat en de Jan Mankeslaan. Men was eerst begonnen met de bouw van een drietal blokken galerijwoningen waarvan 1 blok van 12 galerijwoningen aan de noordzijde van de Jan Mankeslaan grenzend aan de Burg.Falkenaweg. Het naast gelegen bouwterrein tot aan de hoek met de Coehoorn van Scheltingaweg werd ingericht als park met vijver.

Aan dhr. B.Eppenga, winkelier te Heerenveen, werd in februari 1961 een bouwterrein aan de zuidzijde van de Jan Mankeslaan ter grootte van 450 m 2 (16 x 28,1 m) verkocht voor het bouwen van een vrijstaande woning. Op 20 maart 1961 werd hiervoor een bouwvergunning verleend, de woning kreeg het huisnummer 4. Op 20 april 1961 werd een vergunning verleend voor het bouwen van een garage aan de oostzijde van de in aanbouw zijnde woning.

Aan de heer S.P. van der Wal, leraar te Heerenveen, werd in april 1962 een bouwterrein verkocht ter grootte van 432 m2 op de hoek van Goghlaan grenzend aan het eigendom van dhr. B.Eppinga voor de bouw van een vrijstaande woning. Hiervoor werd op 9 april 1963 een bouwvergunning verleend, aannemer Fa. TJ.Smit en Zn. was verantwoordelijk voor de bouw, de woning kreeg het huisnummer 6. Op 1 juli 1963 werd een vergunning verleend voor het bouwen van een garage aan de achterzijde van de woning, in 1974 vond er nog een uitbreiding plaats van de garage d.m.v. een berging.

Jan Mankeslaan nr.2 was de huisartspraktijk van huisarts D.F.Koning, dit pand behoort als aanbouw bij de woning Burg.Falkenaweg 85A wat gebouwd is in 1965 op de hoek met de Jan Mankeslaan.

192 woningen en garages 1962

sample imageIn het najaar van 1962 is gestart met de bouw van 192 flatwoningen verdeeld over 5 flatgebouwen waarvan één aan de zuidzijde van de Jan Mankeslaan. De woningen zijn in opdracht van de Bouwvereniging Heerenveen gebouwd door de Fa. Geveke te Leeuwarden, het ontwerp komt van architect J. Dekker te Hazerswoude. Het slaan van de eerste paal (van de 1696 palen) vond plaats op dinsdag 20 november 1962, en werd uitgevoerd door vice-voorzitter S. Hoekstra van de Bouwvereniging Heerenveen. Ieder flatgebouw bestaat uit een begane grond met garage's en bergingen, 3 woonverdiepingen en een zolder met bergingen.

Op de luchtfoto nr.62861 van Aerocarto uit 1963, zien we dat de beganegrond en de 1ste verdieping in de steigers staan met aan de westzijde van het complex, gescheiden door de van Goghlaan, de 2 vrijstaande woningen met huisnummer 4 en 6 en de aanbouw op nr.2 van de woning aan de Burg.Falkenaweg 85A. Van januari t/m juni 2017 zijn de 192 flatwoningen inclusief de garage's en bergingen verbeterd met veilige en duurzame maatregelen waardoor de woningen een betere energieprestatie leveren.

Jan Mankeslaan 35-37-39

sample imageOp 1 november 1963 dient de Shell Nederland Verkoop Mij N.V. een aanvraag bouwvergunning in bij B. en W. van Heerenveen voor het bouwen van een Quick-service-station en 2 winkels met 5 bovenwoningen op een bouwperceel aan de noordzijde van de Jan Mankeslaan, tussen de Europalaan en de Coehoorn van Scheltingaweg. Op 13 december 1965 is aan de Shell Nederland Verkoop Mij N.V. een bouwvergunning verleend voor eerder genoemde bouwplan. Het te bouwen pand is ontworpen door architectenbureau Feddema te Leeuwarden. Op het moment dat de bouwvergunning verleend was, had er nog geen grondoverdracht plaats gevonden. In januari 1966 heeft de Shell Nederland Verkoop Mij NV aan het gemeentebestuur een verzoek ingediend om een perceel bouwterrein te mogen kopen aan de Jan Mankeslaan. Op 17 januari 1966 besloot de gemeenteraad circa 500 m2 grond aan hun te verkopen. Wanneer er met de bouw is gestart heb ik helaas nog niet kunnen achterhalen maar in 1968 was het pand gereed.

Benschop Autobedrijf was als eerste bedrijf gestart in het nieuwe pand, want vanaf april 1968 t/m 13 oktober 1978 komen we advertenties tegen van Benschop Autobedrijf gevestigd op de Jan Mankeslaan 35-37-39, vanaf april 1968 als Daf dealer en in juni 1976 als Volvo dealer. In mei 1976 is het pand verbouwd en voorzien van een showroom en kantoren, ontworpen door architect Thom Wildeboer te Groningen, de werkzaamheden zijn uitgevoerd door bouwbedrijf Noppert te Ouwsterhaule. Wanneer de benzinepompen geplaatst zijn is mij niet bekend.

Halverwege oktober 1978 is het bedrijf verhuisd naar de Chroomweg 6 te Heerenveen, want via Makelaardij Heerenveen B.V. werd op 10 maart 1979 Jan Mankeslaan 35-37-39 te koop aangeboden. Het geheel werd omschreven als een modern bedrijfspand met parkeergelegenheid, nabij het centrum, geheel verwarmd, bouwjaar 1968, totaal grondoppervlak: 16.86 are, bebouwd oppervlak: 6 are. Uitermate geschikt voor garage, doe het zelf centrum e.d. Inclusief 5 ruime galerijwoningen met trappenhal, galerij, balkon, woonkamer, 2 of 3 slaapkamers, verwarming middels c.v.

In juli 1984 wordt een deel van het pand (nr.37 en 39) gehuurd door Tektronix en is het pand dat zelfde jaar uitgebreid aan de achterzijde van nr.39 aan de Europalaan, in september 1984 is het in gebruik genomen door Scantech, voor het assambleren van scanners. Scantech was een onderdeel van Tektronix en fabrikant van scanners voor streepjescode ten behoeve van winkels, begin juni 1988 is het bedrijf verhuist naar Amersfoort.

Vanaf mei 1984 wordt nr.35 gehuurd door Ebert Sportschool, volgens de bouwvergunning is het pand intern gedeeltelijk veranderd en voorzien van een instruktiebad. Tot op heden (2019) is het pand nog steeds in gebruik door Ebert Sportschool.

In 1998 is de uitbouw aan de achterzijde van nr.39 ingebruik genomen door Bouwflex uitzendburo en InterTech uitzendbureau, deze uitbouw kreeg toen als adres Europalaan 10.

Jan Mankeslaan nr.80-108

sample imageIn opdracht van de Stichting Industriewoningen, was in 1961 een bouwplan gemaakt door het Bouw en Woningbureau Boot te Heerenveen voor het bouwen van 15 koopwoningen aan de oost- zuidzijde van de Jan Mankeslaan waarin 1 winkel is opgenomen. Op 31 december 1962 is hiervoor een aanvraag bouwvergunning ingediend bij B. en W. van Heerenveen, in augustus 1963 is voor dit bouwplan een vergunning verleend. De woningen zijn ontworpen door van der Klei en de Koe Architecten te Beverwijk en gebouwd door aannemer Tj.Smits en Zn. te Heerenveen. De woningen bestaan uit drie bouwlagen: de beganegrond bevat een garage, hal en tuinkamer, de eerste etage bevat een woonkamer, keuken, wasruimte en balkon en de tweede etage is ingedeeld met vier slaapkamers en een douchecel. De begane grond is voor allerlei doeleinden te gebruiken.

In december 1964 waren de eerste woningen gereed want op 9 december opende de Spar supermarkt van dhr. Wayer zijn deuren op nr.80 en 82. Daarop volgde op 13-05-1965 de Spaarbank voor Heerenveen e.o. op nr.86, van 09-07-1965 tot 22-07-1967 bakkerij K. Zweepe op nr.84, op 08-07-1965 de Textielmarkt op nr.88, daarna volgde op deze huisnummers een aantal wisselingen van bedrijven. In 1995 vond op huisnummer 108 een verbouwing/uitbreiding plaats t.b.v. een praktijk Cesar oefentherapie. Op nr.80-82 zijn tot op heden (2019) Petra's kapsalon en Beautyline gevestigd.

72 appartementen 1964-1965

sample imageIn september 1962 wil de NV Pensioenverzekeringsmaatschappij „Metallicus" te Rotterdam drie bouwterreinen aan de Gerritsmastraat, de Engelenstraat en de Jan Mankeslaan kopen. Metallicus wil op deze terreinen in totaal 63 huurpremiewoningen bouwen, bestaande uit drie blokken, ieder van 21 woningen in drie woonlagen. De drie bouwterreinen zijn dat zelfde jaar aangekocht. Uiteindelijk zijn het 3 flatgebouwen van elk 24 woningen geworden, ontworpen door de Arnhemse architect L. J. Zwarts, de woningen zijn gebouwd door bouwbedrijf Sanders uit Arnhem. Het appartementencomplex aan de Jan Mankeslaan is gebouwd aan de noord- oostzijde van de straat tegenover Beautyline en Petra's Kapsalon.

Nieuwe infrastructuur 2014

sample imageIn augustus 2014 is Joost Visser Infra b.v. uit Heerenveen, in opdracht van de gemeente Heerenveen, gestart met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel en het leefgebied heringericht door het herstraten van de rijbanen met gebakken klinkers, aanleg van extra parkeergelegenheid en aanleg/upgraden van de trottoirs inclusief rolstoelvriendelijk maken.

Klik hier voor de geschiedenis van Marijke Hiem.

Klik hier voor de renovatiepagina 72 appartementen.

Klik hier voor de pagina infrastructuur.